استقبال پرشور از سمینار نحوه رسیدگی مالیاتی – لایحه نویسی (به صورت حضوری و آنلاین)

استقبال پرشور از سمینار نحوه رسیدگی مالیاتی – لایحه نویسی (به صورت حضوری و آنلاین)

استقبال پرشور از سمینار نحوه رسیدگی مالیاتی – لایحه نویسی (به صورت حضوری و آنلاین) بیش از 50 نفر از بزرگان، مدیران عامل و مدیران مالی شرکت های صنعت حمل و نقل بین المللی کشور

دبیر اجرایی موسسه آموزشی اتاق بازرگانی ایران(شرکت توتال)

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


آخرین رویداد ها


دسته بندی رویدادها


آخرین مشتریان توتال

شرکت پیمان ترابر

شرکت پیمان ترابر

شرکت رعد سیر شرق

شرکت رعد سیر شرق

شرکت ستاره تابان مکران

شرکت ستاره تابان مکران