تلفن فروش: 02188508345

مــــــــوبــــــــــایــــل:09120430113

استقرار نرم افزار

مراحل مختلف پیاده سازی Total Activate به شرح زیر است:

نقش و مسئولیت های کارفرما

شناسایی حامی پروژه، کمیته راهبردی، مدیر پروژه، صاحبان فرایند و کاربران کلیدی تیم فرایند

نقش و مسئولیت های مجری

مدیر برنامه، مدیر پروژه، مشاور فرآیندی توتال، تیم تکنیکال و تیم آموزش بررسی و کالبد شکافی درجهت شناخت و تحلیل وضعیت موجود در سازمان جمع آوری و اتخاذ راهکار جهت بهبود وضعیت فعلی سازمان

توسعه نرم افزار و منطبق سازی آن با فعالیت سازمان مورد نظر

پیاده سازی و استقرار نرم افزار

ماژول به ماژول در سازمان استقرار می¬یابد.

اولویت بندی ماژول بر اساس تعریف مدیریت

وابستگی و همبستگی ماژول¬ها از دید فنی (Cohesion & correlation)

برنامه انتقال داده

برنامه مدیریت تغییر

مدیریت: جناب آقای ابوالفضل امینیان-تلفن تماس: ۸۸۵۲۲۴۳۸ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۳۱۸۴۸۱

مدیریت: جناب آقای مهدی قربانی مهر -تلفن تماس: ۳۲۱۲۰۲۷۰ – ۰۳۱ -همراه : ۰۹۱۳۳۷۰۵۰۳۴

مدیریت: جناب آقای قربانی-همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۴۴۶۰

مدیریت: سرکار خانم منیره قائمی-تلفن تماس: ۳۲۳۱۲۵۶۹-۰۲۵ همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۹۶۴۲

مدیریت: سرکار خانم بریجانیان-تلفن تماس: ۶۵۳۶۱۳۶۷- ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۳۴۳۲۰۳۱

مدیریت: سرکار خانم زینب خوئی برکوک – تلفن تماس : ۲۶۱۴۱۵۲۳ – ۰۲۱ – ۲۶۱۴۱۵۶۴ – ۰۲۱ همراه : ۰۹۱۲۷۲۱۹۶۰۹

مدیریت: جناب آقای غلامعلی افشار – تلفن تماس: ۸۸۹۰۲۶۸۹ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۳۴۰۷۳۲۶

مدیریت: جناب آقای ابوالفضل امینیان – تلفن تماس: ۸۸۵۲۲۴۳۸ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۳۱۸۴۸۱

مدیریت: جناب آقای جواد تقی زاده اظهری – تلفن تماس: ۴۴۴۴۵۶۰۰- ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۵۷۳۱۹۹

مدیریت: جناب آقای وادی نژاد – تلفن تماس: ۴۴۴۸۵۴۸۱ – ۰۲۱ – همراه: ۰۹۹۰۱۹۱۸۶۱۸

چطور میتونیم کمکتون کنیم؟

توتال، جهت پاسخگویی به نیازهای آتی سازمانها، خدمات پشتیبانی خود را با بهره گیری از کارشناسان متخصص و کاربلد خود، در کوتاه ترین زمان به مشتریان عرضه داشته و جهت افزایش دایره انتخاب، خدمات خود را به شکل های مختلف ارائه میدهد.