افتتاحیه دفتر استانبول شرکت توتال در راستاي توسعه صنعت حمل و نقل ايران با كشور تركيه

افتتاحیه دفتر استانبول شرکت توتال در راستاي توسعه صنعت حمل و نقل ايران با كشور تركيه

شركت توتال، در راستاي توسعه صنعت حمل و نقل ايران با كشور دوست و همسايه تركيه، اقدام به افتتاح دفتر استانبول خود نمود. اهداف تجاري توتال در تركيه: ١- جذب سرمايه گذار. ٢- ايجاد پلتفرم يكسان براي مديريت شركتهاي حمل و نقل ايران و تركيه. ٣- توسعه مديريت هوشمند بار در كشورهاي ايران و تركيه. ٤- ارائه خدمات مشاوره اي و اجرايي در راستاي راه اندازي شركت هاي تجاري در تركيه. ٥- انجام مذاكرات تجاري در راستاي انعقاد قراردادهاي حمل و نقل. ٦- انجام مطالعات امكان سنجي و ماركتينگ براي سرمايه گذاري در تركيه.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


آخرین رویداد ها


دسته بندی رویدادها


آخرین مشتریان توتال

شرکت پیمان ترابر

شرکت پیمان ترابر

شرکت رعد سیر شرق

شرکت رعد سیر شرق

شرکت ستاره تابان مکران

شرکت ستاره تابان مکران