ســــیسـتم مــــدیریت هوشـــمند و مــــالی +TOTAL4

+TOTAL4 شــــــاهکاری هوشـــــــــمند برای ایجاد بهبود مـــستــمر در تـجارت شما.

نسل جدید نرم افزار توتال برای افزایش بهره وری و ایجاد گردش کامل اطلاعات در بین تمام شرکت‌های شما است.

امکانات

 • حسابداری مالی
 • خزانه داری - حسابداری بانک
 • حسابهای پرداختنی
 • حسابهای دریافتنی
 • بودجه
 • انبار داری مقداری
 • حسابداری انبار
 • تدارکات و زنجیره تامین
 • فروش
 • حقوق و دستمزد
 • اموال و دارایی های ثابت
 • صورت های مالی
حسابداری مالی
 • تعریف حساب­ها و تهیه­ فهرست حساب‌ها به صورت درخت واره­ (chart of account) و طبقه بندی حساب‌ها تا ۶ سطح تفصیلی شناور
 • تعریف حساب‌های تفصیلی در هر ۶ سطح شناور، به صورت درخت واره
 • تعريف كدينگ حسابداري ماتريسي و درختي و در سطوح شناور (تعداد ارقام كل، معين و جزء بنا به نظر گوفر قابل تنظيم است.)
 • برقراري ارتباط با کلیه سیستم‌ها براي دريافت اطلاعات دسته‌هاي پرسنل، مشتريان، کالا، سفارش­ها و …
 • امکان تعیین حساب‌های مرتبط با cash flow
 • تعيين اطلاعات تكميلي براي هر حساب
 • تعیین حقوق دسترسی در سطح هر حساب به ازای هر کاربر
 • امکان ثبت اسناد مالی دستی در مراحل مختلف و اسناد برای ابعاد کنترل داخلی
 • تعریف انواع وضعیت ثبت و کنترل اسناد و ارائه دسترسی به کاربران مختلف
 • صدور سند بر اساس اطلاعات دريافتي از ساير سيستم‌ها به صورت مكانيزه
 • معرفی الگوهای اسناد و استفاده از آنها در صدور سند
 • نگهداري اطلاعات تكميلي (شماره چك، مقدار، واحد، مبلغ ارز، نوع ارز، تاريخ، شماره حرفي و …)
 • نگهداری ضمایم سند به صورت فایل های الکترونیکی (در صورت ارائه بایگانی مستندات)
 • ثبت و نگهداری رویدادهای مالی به هنگام و همزمان با تراکنش های مرتبط
 • امکان تعیین سقف مجاز برای کاربران و محدود نمودن دسترسی افراد به ثبت سند
 • تایید یا رد اسناد توسط کاربر تنظیم کننده سند و رده های بالاتر
 • تسعیر مانده حساب‌های ارزی به صورت اتوماتیک و کنترل داشتن آنها
 • انجام عملیات مالی پایان دوره و صدور مکانیزه اسناد بستن حساب‌های موقت، اختتامیه و افتتاحیه
 • ارسال اطلاعات به قالب هایی همچون (Excel, Word, XML, PDF) به منظور تجزیه و تحلیل‌‌های مالی مورد نظر کاربر
 • بهره‌برداري از اطلاعات سال‌هاي مالي مختلف به طور هم زمان
 • امکان گزارش­های مرور حساب­ها به صورت ساده و تحلیلی و آنالیز حساب‌ها و ارائه ترازهای تحلیلی جداگانه برای هریک از شرکت های زیر مجموعه
 • تهيه دفاتر قانوني
 • گزارش به صورت ریالی و ارزی مربوط به
 • دفاتر و گردش حساب‌ها
 • گزارش­ تراز هر حساب­ها
 • گزارش مقايسه حساب‌ها به شكل ماتريسي
خزانه داری - حسابداری بانک
 • یکپارچگی با ماژول‌های مرتبط با حوزه دریافت و پرداخت شامل فروش، پخش، تدارکات و ..
 • با سيستم مالي براي ارسال اسناد و دریافت اطلاعات حساب
 • با سيستم فروش براي ارسال اطلاعات مانده و گردش حساب مشتري و مشخص نمودن نحوه‌ی تسویه
 • امکان تعریف حساب­های بانکی ارزی و ریالی و تعریف دسته چک به ازای حساب­های بانکی جاری
 • تخصیص چک به طور اتوماتیک/ دستی به سندهای پرداخت
 • امکان مدیریت اسناد در جریان وصول یا اسناد در جریان پرداخت در حساب های فرعی جداگانه به ازای هر بانک
 • تخصیص اتوماتیک حساب بانکی در سندهای اتوماتیک پرداخت/ دریافت از طریقBank Determination
 • تعیین سقف اعتبار زمانی و مقداری بر اساس اسناد
 • مدیریت اسناد دریافتنی
   • ثبت اسناد نزد بانک قبل از سر رسید،
   • ثبت واگذاری اسناد در بانک جهت وصول، در تاریخ سر رسید
   • واگذاری اسناد به تامین کننده در ازای بدهی شرکت (حساب/ اسناد پرداختنی)
   • ثبت وصول یا واخواست اسناد دریافتنی در بانک
 • صدور سند ساده يا مركب به صورت مكانيزه
 • تعریف Portfolio جهت طبقه­بندی اسناد دریافتنی (برای مثال چک­های بلند مدت/ چک‌های برگشتی و غیره) و نیز گزارش گیری از وضعیت آن­ها
 • مدیریت اسناد پرداختنی
  1. ثبت پرداخت از طریق دستور پرداخت با مشخص کردن نحوه پرداخت شامل:
   • تعریف روش پرداخت Payment Method اعم از نقد، چک و غیره و تخصیص حساب مربوطه به طور اتوماتیک در هنگام ثبت سند بر اساس روش پرداخت انتخابی
   • وجه نقد
   • حواله نقدی و چک روز
   • اسناد انتظامی
 • مراحل مختلف عملیاتی دستور پرداخت، صدور چک، تحویل چک، برداشت از حساب طی اعلامیه بانک و ابطال چک
 • امکان تعریف، مدیریت صندوق و تنخواه­گردان­های مختلف و گزارش­گیری از وضعیت آن­ها
 • امکان ثبت پرداخت‌ هزینه‌های جزئی از طریق تنخواه
 • امکان تعریف عملیات‌ مختلف ممکن در حوزه تنخواه از قبیل شارژ تنخواه، دریافت از مشتری، پرداخت به تامین کننده، دریافت­های جزئی، انتقال بین تنخواه گردان­ها، انتقال به بانک و غیره و تخصیص حساب به طور خودکار و بر اساس عملیات ثبت شده.
 • امکان ثبت عملیات‌ هر تنخواه به طور روزانه (بدون ثبت سند مالی) و بررسی عملیات ثبت شده و تایید آنها در انتهای روز و در نتیجه ایجاد سند مالی به طور خودکار و درج عملیات در دفاتر مالی گوفر.
 • پشتیبانی فعالیت‌های ارزی.
 • امکان ثبت صورتحساب بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی بصورت خودکار.
 • گزارش صورت مغايرت بانكي به روش‌هاي مانده واقعی، مانده دفتر به مانده بانك، مانده بانك به مانده دفتر
 • مغایرت گیری بر روی واریزهای POS که ۳ آیتم شماره، تاریخ، مبلغ صورت حساب با سند نقدینگی تفاوت دارد.
 • جريان وجوه نقد (Cash Flow) به تفكيك ارز و تهیه گزارش گردش وجوه نقد
 • اجراي سناريوهاي مختلف محاسبه موجودي جهت مديريت نقدينگي
 • گزارش درخواست دریافت و پرداخت و ردیابی فرم‌های مربوط شده با این درخواست‌ها
 • گزارش گیری از چک‌های صادره از هر بانک و وضعیت آن (ابطال شده و غیره)
حسابهای پرداختنی
 • ایجاد، نگهداری و به روز رسانی اطلاعات تامین کنندگان، پیمانکاران.
 • گروه­بندی تامین کنندگان و پیمانکاران و تعیین حساب­های پرداختنی مختلف به ازای هر گروه.
 • ثبت و نگهداری تراکنش‌های مالی از جمله:
  1. صدور سند مالی اتوماتیک در هنگام ثبت رسید کالا، صورت وضعیت پیمانکاران و صاحبان کالا.
  2. ثبت پیش پرداخت­ها (مدیریت پیش پرداخت­ها در حساب جداگانه)
 • ثبت صورتحساب تامین کنندگان و پیمانکاران
 1. ثبت پرداخت عطف به سند invoice مورد نظر و تسویه بستانکاری تامین کننده (به صورت اتوماتیک و یا دستی)
 • انجام محاسبات مالیاتی به صورت خودکار و دستی بر اساس نرخ های وارد شده در سیستم برای مالیات بر ارزش افزوده و… .
 • امکان تجزیه و تحلیل اقلام باز حساب‌ها در گزارش‌ها و غیره.
 • نگهداری و محاسبه مانده ارزی تامین کنندگان خارجی با ارز مورد معامله و پیمانکاران، همزمان با ارز مرجع سیستم.
 • مدیریت اسناد پرداختنی.
 • امکان استفاده از Workflow در فرآیندهای تایید صورتحساب تامین کنندگان، پیمانکاران، تایید درخواست پیش پرداخت، تایید درخواست پرداخت و غیره.
 • تعیین مانده دقیق حساب­های پرداختنی در انتهای دوره مالی.
 • فرآیند بستن حساب­های پرداختنی در پایان دوره­ مالی.
 • ایجاد فرآیند گردش کار برای درخواست خرید، سفارش خرید و دریافت کالا.
 • امکان تجزیه و تحلیل سنی طلبکاری تامین کنندگان و پیمانکاران.
 • گزارش­ها:
  1. فهرست تامین کنندگان و پیمانکاران
  2. گزارش گردش تامین کنندگان و پیمانکاران
 • گزارش تراز تامین کنندگان و پیمانکاران
 1. گزارش مالیات خرید
 2. گزارش کسور تامین کنندگان و پیمانکاران
حسابهای دریافتنی
 • ایجاد، نگهداری و به روز رسانی اطلاعات مشتریان گوفر.
 • امکان گروه بندی مشتریان و تعیین حساب‌های دریافتنی مختلف به ازای هر گروه
 • ثبت و نگهداری تراکنش‌های مالی مشتریان از جمله:
  1. صدور سند مالی اتوماتیک در هر بخش منطبق با فرم‌های سازمان که مبنای محاسبات و عملیات حسابداری دارد.
  2. ثبت پیش دریافت عطف به سفارش فروش (مدیریت پیش دریافت ها در حساب جداگانه).
 • ثبت سند مالی، با ایجاد خدمات و امکان کنترل هزینه‌ها هر فعالیت به طور خودکار/ دستی
 1. صدور صورتحساب فروش و تسویه بدهکاری مشتریان
 • انجام محاسبات مالیاتی به صورت خودکار و دستی بر اساس نرخ‌های وارد شده در سیستم برای مالیات بر ارزش افزود و …
 • مدیریت اعتبار مشتریان به صورت هشدار، بازدارنده و تایید کاربر مدیر براساس موارد زیر:
  1. تخصیص سقف اعتبار مانده ریالی
  2. میزان اعتبار اسناد دریافتنی
 • مبلغ حداکثر بهای هر فاکتور
 1. حداکثر تعداد فاکتورهای تسویه نشده
 2. حداکثر تاریخ چک به ازای هر روز
 • نگهداری و محاسبه مانده ارزی مشتریان خارجی با ارز مورد معامله و همزمان با ارز مرجع سیستم
 • امکان تجزیه و تحلیل اقلام باز حساب ها در گزارش ها و غیره.
 • امکان مدیریت اسناد دریافتنی و فرآیندهایی نظیر تنزیل اسناد واگذاری اسناد در بانک، واخواست اسناد و ….
 • امکان تعریف و کنترل نحوه­ی پیگیری مطالبات بصورت اتوماتیک و اعمال جرایم برای آیتم­های معوق در صورت نیاز
 • امکان مدیریت مطالبات مشکوک الوصول
 • امکان ایجاد ارتباط با سیستم کنترل بودجه جهت تعیین مانده دقیق مشتریان در انتهای دوره مالی
 • فرآیند بستن حساب‌های دریافتنی (مشتریان) در پایان دوره­ مالی
 • اتجزیه و تحلیل سنی بدهی مشتریان
 • گزارش­ها:
  1. فهرست مشتریان
  2. گزارش تحلیلی مشتریان
 • گردش مشتریان
 1. تراز مشتریان
 2. مالیات فروش
 3. مطالبات از مشتریان براساس فاکتور، ویزیتور، فعالیت و …
بودجه
 • تعريف اطلاعات سرفصل‌هاي بودجه در ۵ سطح (ارزي، ريالي، مقداري)‌ و گروهبندي‌ آن‌ها
 • ثبت و نگهداري مبالغ مختلف بودجه (پيشنهادي، متمم، مصوب و …)
 • امكان تخصیص اعتبار، براي هر رديف بودجه
 • تخصيص اعتبار براي هر رديف بودجه
 • نقل و انتقال مبالغ بودجه
 • معرفي حساب‌هاي مالي مرتبط با سطوح بودجه
 • معرفي عوامل دريافت و پرداخت با سطوح بودجه
 • معرفي انبار، گروه كالا، كالاي مرتبط با سطوح بودجه
 • ارسال بودجه فروش براي سيستم توليد
 • دريافت بودجه خريد مواد از سيستم توليد
 • محاسبه و پيش‌بيني بودجه سرفصل‌هاي مختلف براي سال آتي با سناريوهاي دلخواه
 • برقراري ارتباط مستقيم
   1. با سيستم مالي براي ارتباط يك رديف بودجه با هر حساب
   2. با سيستم مالي براي دريافت عملكرد رديف بودجه
 • با سيستم فروش براي ارسال اطلاعات عملكرد فروش
 1. با سيستم فروش براي دريافت اطلاعات برنامه ريزي فروش
 2. با سيستم تداركات براي ارسال اطلاعات عملكرد برنامه ريزي خريد و تامين اعتبار خريد
 3. با سيستم تداركات براي دريافت اطلاعات برنامه ريزي خريد
 • با سيستم كنترل توليد براي ارسال اطلاعات عملكرد برنامه ريزي توليد
 • با سيستم كنترل توليد براي دريافت اطلاعات برنامه ريزي توليد
 1. با سيستم خزانه‌داري براي ارتباط يك رديف بودجه با علت‌هاي دريافت و پرداخت
 2. با سيستم خزانه‌داري براي دريافت اطلاعات عملكرد هر رديف بودجه
 • معرفي سناريوهاي متفاوت براي پيش‌بيني بودجه
 • محاسبه بودجه مالي سال آتي بر اساس عوامل مختلف
 • تهيه انواع گزارش‌هاي مقايسه‌اي پيش‌بيني و عملكرد سطوح بودجه و انحراف براي مركز هزينه
 • انواع گزارش‌هاي مقايسه‌اي بر اساس پيش‌بيني و عملكرد و انحرافات براي گروه‌هاي مختلف بودجه
 • تهيه انواع گزارش‌هاي مديريتي همانند گزارش‌هاي صورت سود و زيان شركت و ترازنامه‌ها
 • تهيه گزارش تراز
 • تهيه گزارش صورت گردش دفتر اعتبارات

تهيه گزارش اعتبارات اندوخته شده و جاري

انبارداری مقداری
 • تعریف مشخصات کالا و اطلاعات تکمیلی نامحدود کالا براساس نیاز گوفر
 • مدیریت چرخه مواد
 • درخواست و سفارش خرید
 • ردیابی خرید
 • تعریف و کنترل انواع فرآیند سفارش و تامین کالا و تولید کالا
 • درخواست کالا از انبار
 • مدیریت موجودی انبار
 • رسید مواد در انبار
 • جابجایی در انبار
 • ردیابی کالا در انبار
 • انبارگردانی
 • مدیریت سفارش­های امانی
حسابداری انبار
 • مدیریت قیمت گذاری کالا به صورت شناسائی ویژه یا میانگین یا FIFO
 • ثبت خودکار اسناد مالی هنگام رسید و حواله کالا
 • محاسبه ارزش موجودی کالا به طور خودکار بر اساس تغییرات موجودی کالا در انبار (برای روش میانگین)
 • ارزشیابی مجدد موجودی به صورت لحظه­ای
 • انجام فرآیند انبارگردانی و ثبت های آن در سیستم
تدارکات و زنجیره تامین
 • تعیین موصبه قیمتی و برآورد قیمت درخواست خرید
 • محاسبه مالیات و عوارض تامین کنندگان
 • طراحی و تطبیق فرآیندهای سازمانی زنجیره تامین کالا
 • معرفی کالا و خدمات و صدور فاکتور خرید کالا و خدمات
 • ایجاد سطوح مختلف دسترسی و تایید روی برگه های صادر شده در فرآیند
 • صدور اسناد فرآیند خرید کالا و برگشتی شامل
  1. واردات
  2. خرید داخل
 • خرید از بورس
 • برآورد قیمت درخواست خرید و اخذ تایید واحد مالی
 • ثبت درخواست خرید براساس درخواست کالاهایی که کسری موجودی دارند
 • شناسایی موجودی در راه و کنترل ریالی آن از سیستم حسابداری
 • تحویل کالا به انبار یا تحویل مستقیم به واحد درخواست کننده
 • تایید تحویل اقلام توسط واحدهای متقاضی و درخواست کننده
 • ثبت فاکتور خرید و فاکتور برگشتی
 • ثبت پیش پرداخت و کنترل آن در زمان تسویه حساب
 • ارسال درخواست پرداخت به واحد مالی و تسویه فاکتورها
 • ثبت صورت‌خلاصه تنخواه تدارکات و تسویه فاکتورهای خرید
 • صدور اسناد حسابداری فاکتور خرید، تحویل و برگه مرجوعی به‌شکل تکی و گروهی
 • ثبت هزینه‌های تکمیلی در پروسه خرید
 • محاسبه بهای تمام‌شده به ازای هر پارت خرید
 • مشخص کردنروش تسهیم هزینه‌ها در محاسبه بهای تمام‌شده
 • گزارش مرور اسناد تدارکات، موجودی در راه، خلاصه خرید
 • ارسال به اکسل همه‌یگزارش‌های سیستم
 • گزارش سوابق خرید
فروش
 • مدیریت درخواست های مشتریان
 • پیش فاکتور و اعلام قیمت
 • قرارداد فروش
 • سفارش فروش
 • مدیریت سطوح مختلف مشتریان
 • مدیریت قیمت ها و تخفیفات – Pricing and Discount
 • فروش محصولات سفارش محور
 • معرفی و مدیریت انواع فرآیند فروش – Third Party
 • فرآیند کنسلی بار
 • مدیریت اعتبار مشتریان – FSCM
 • صورتحساب – Billing
 • مدیریت پیش پرداخت­های مشتری
 • کنترل و رهگیری کالای خریداری شده بر اساس سریال
 • رزرو موجودی هنگام صدور پیش فاکتور و فاکتور فروش
 • سیستم مدیریت پورسانت موزع، سوپز وایزر و ویزیتور
 • گزارش­های فروش – Sales Reporting

تجزیه و تحلیل سودآوری به ازای هر محصول، مشتری، مراکز فروش، مناطق جغرافیائی

حقوق و دستمزد
 • ثبت اطلاعات پرسنلي، احکام، کارکرد، وام ها و… و پرداخت‌هاي مستمر و تعديلات
 • تعریف انواع جرائم غیبت و تأخیر و اختصاص به پرسنل مورد نظر
 • تعريف قوانين جداول پرداخت‌ها، كسور و جداول مالیاتی
 • معرفی انواع معافیت‌های مالیاتی
 • عمليات مربوط به وام‌ها و ضامن‌های وام
 • امكان پرداخت مساعده، پيش‌پرداخت، محاسبات عيدي و پاداش و ماليات با در نظر گرفتن معافيت‌ها
 • محاسبه و صدور سند ذخيره سنوات و اعمال تغييرات معوقه جداول پرداخت و كسر با احتساب بيمه ماليات
 • امكان تسويه حساب و تغيير وضعيت پرسنل
 • صدور خودکار احکام اصلاحیه در زمان صدور حکم معوقه در صورت نیاز و با تأیید کاربر
 • امكان محاسبه مجدد ناشي از تغيير قوانين و روش‌هاي حقوق و دستمزد
 • امكان تهيه گزارش‌های بيمه، ماليات و تهيه پرونده هاي مکانیزه برای تمامی سازمانهای ذیربط نظیر بانك‌ها، بیمه‌ها، دارائی و …
 • طراحی گزارش­هائی که در جداول از پیش چاپ شده تهیه می­شوند، نظیر فیش حقوق.
 • امکان ارسال فیش به آدرس ایمیل کارکنان
 • امکان صدور سند حسابداری با ایجاد الگو توسط کاربر.
 • پردازش و صدور سند به سیستم مالی به تفکیک شعب تعریف شده سازمان
 • انعطاف پذيري در قوانين و محاسبات
 • ارتباط مكانيزه با ساير سيستم‌ها
 • خلاصه مراكز هزينه و گزارش كنترلي اسناد حسابداري
 • عوايد سالانه به تفكيك ماليات تفكيكي
 • گزارش محاسبه ذخائر پرسنلي (مرخصي و سنوات)

تهیه فایل‌های بیمه و مالیات با فرمت و ساختار مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی

اموال و دارایی های ثابت
 • طبقه بندی دارائی­های ثابت و دارایی­های در جریان ساخت سازمان
 • ثبت، ردیابی و نمایش اطلاعات کامل پلاک دارائی ثابت طی فرآیندهای ایجاد درخواست خرید، ثبت سفارش خرید، دریافت دارایی و کنار گذاری دارایی و اسقاط آن
 • تخصیص شماره برچسب و پلاک دارایی به اموال
 • معرفي تجمعي اموال مشابه با پلاك مجزا
 • تخصيص هر پلاك دارايي به سطوح گروه و محل استقرارهاي تعريف شده
 • معرفي پرسنل و مشخص نمودن اشخاص تحويل گيرنده اموال و صدور فرم نقل و انتقال دارايي با شماره سريال
 • نقل و انتقال دارايي در نزد اشخاص مختلف
 • نقل و انتقال دارايي در محل استقرار و مركزهای هزينه مختلف
 • تعیین روش‌های محاسبه استهلاک دارایی مطابق نیاز هر سازمان ( روش مستقیم ، نزولی و …)
 • محاسبه استهلاک به طور خودکار و یا دستی و ثبت سند مالی مربوطه به طور همزمان
 • مدیریت فرآیند هایی نظیر تحصیل دارایی، مستهلک کردن دارایی، انتقال دارایی، تجدید ارزیابی دارایی، اسقاط دارایی، فروش دارایی
 • تهيه كارت دارايي (قيمت تمام شده ، استهلاك ، ارزش دفتري)
 • ثبت اطلاعات مربوط به تجديد ارزيابي دارايي‌ها و محاسبه استهلاك با نرخ جديد
 • نگهداري دارايي‌هايي كه محاسبه استهلاك براي آن‌ها مورد نظر نبوده ولي كنترل موجوديت آن دارايي و هزينه‌هاي صرف شده برای خريد و يا نگهداري آن دارايي داراي اهميت مي‌باشد
 • مدیریت عملیات پایان دوره و سال مالی برای دارایی‌های ثابت
 • امکان تعیین ارزش دارایی‌های در جریان تکمیل و پروسه‌های مربوطه
 • معرفي حساب‌هاي زير در هر سطح حساب و دارايي با امكان استفاده از اطلاعات سيستم حسابداري مالي توتال به صورت بدون واسطه (Online)
  1. معرفی حساب ذخيره استهلاك، معرفی حساب هزينه استهلاك، معرفی حساب تعديلات سال گذشته، معرفی حساب تعديلات سال جاري، معرفی حساب خريد دارائي (اموال)، معرفی حساب كنترل خريد دارائي (اموال)، معرفی حساب كل بيمه، معرفی حساب جزء بيمه، معرفي حساب‌ها بر مبناي اختتام به تفكيك علت‌هاي اختتام قابل تعريف توسط استفاده كننده (شامل فروش، معاوضه، حادثه و …)، معرفی حساب قيمت تمام شده دارائی، معرفی حساب سود و زيان/ هزينه دارائی، معرفی حساب دريافت كننده وجه
 • تعریف انواع شابلون و صدور سند حسابداری به صورت مکانیزه
 • اختصاص اتوماتیک پلاک اموال و ثبت آن به صورت کاملاً مکانیزه
 • ارائه انواع گزارش‌های مورد نیاز در حوزه ی دارایی‌های ثابت و در جریان ساخت نظیر:
  1. گزارش کارت دارایی ثابت جهت ارائه اطلاعاتی نظیر سوابق تحصیل دارایی، طبقه بندی، محل استقرار، نمایش استهلاک‌های ثبت شده و پیش­بینی استهلاک و غیره برای هر پلاک دارائی.
  2. گزارش تراز دارائی‌ها در سطوح مختلف نظیر لیست دارائی‌ها، طبقه دارائی­ها، مرکزهای هزینه، محل استقرار و غیره.
  3. اختتام محاسبه استهلاك براي دارائي‌ها (فروش رفته ، خسارت ديده و …) و تهيه گزارش‌هاي مربوطه
صورت های مالی
 • تهیه‌ی گزارش‌های اصلی شامل تراز نامه ، صورت سود و زیان ، سود و زیان انباشته ، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد
 • تهیه‌ی یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی با فرمت‌های ساده و ماتریسی
 • تهیه‌ی صورت‌های مالی با استفاده از استاندارد های مختلف
 • استخراج گزارش‌ها در فرمت‌های WORD و EXCEL
 • ردیابی مبلغ هر سرفصل در سطح حساب کل ، معین و سطوح تفصیلی
 • قطعی کردن گزارش‌های تهیه شده در هر دوره
 • تعریف دوره‌های زمانی مختلف برای تهیه‌ی صورت‌های مالی در طول یک سال مالی
 • تهیه صورت های مالی به زبان فارسی و انگلیسی
 • تهیه‌ی صورت‌های مالی مقایسه‌ای با امکان مقایسه‌ی اقلام صورت‌های مالی دوره جاری با هر یک از دوره‌های تعریف شده در گذشته
 • حمل و نقل فورواردری
 • حمل و نقل کریری
 • مدیریت حمل و نقل و برنامه ریزی
 • حسابداری بهای تمام شده حمل
حمل و نقل فورواردری
 • حمل و نقل بین المللی فورواردری  کشتیرانی
 • صدور بارنامه کشتیرانی BL ، TBL ،FBL  و ….
 • کنترل بوکینگ کشتیرانی
 • كنترل كليه عمليات واردات ، صادرات و ترانزيت كالاهاي كانتينري كه توسط كشتي حمل مي شوند
 • كنترل وضعيت لحظه اي كانتينرها
 • امكان معرفي نامحدود خطوط كشتيراني براي هر شركت
 • كنترل لحظه به لحظه تغييرات كانتينر از قبيل حركت از مبداُ ، ورود ، ترخيص ، خروج از بندر با پروانه ورود موقت ، تخليه ، ترخيص به Shipper به منظور رزرو براي بار صادراتي و …
 • ثبت اطلاعات مرتبط با هزينه ها ، تعرفه ها و نرخهاي ارزي براي پرونده هاي وارداتي ، صادراتي و موارد خاص
 • حمل و نقل بین المللی فورواردری  هوایی
 • صدور بارنامه هوایی HWBL و MWBL و …
 • كنترل لحظه به لحظه اطلاعات و تغییرات كانتينر
 • صدور قبض انبار هوایی
 • ثبت اطلاعات مرتبط با هزينه ها ، تعرفه ها و نرخ‌هاي ارزي براي پرونده‌هاي وارداتي ، صادراتي و موارد خاص

حمل و نقل بین المللی فورواردری – ترانزیت جاده ای

 • مدیریت فرآیند برگه‌های CMR و BL و ……
 • مدیریت اعلام وصول پروانه‌های گمرکی و بیمه‌های تضمین تراتزیت
 • صدور بارنامه جاده‌ای و مدیریت کانتینرها در حمل فورواردری
 • رصد هزینه‌ها و مصارف هر سفر و کانتینر
 • امکان صدور سامانه برخط CMR در سامانه برخط سازی راهنامه
 • بستن حساب هر سفر و محاسبه سود و زیان براساس صاحب کالا، سفر و رفرنس
 • محاسبه دموراژ مربوط به خطوط کشتیرانی، رانندگان و صاحبان کالا
 • صدور صورتحساب بصورت ریالی جهت صاحب کالا
 • صدور صورتحساب بصورت ارزی جهت صاحب کالا
 • مشاهده عملکرد، درآمد ریالی و ارزی، سود و زیان هر سفر روی داشبورد مدیریت
 • ارائه گزارش کنترل ورود و خروج کانتینرها از مرزها و بوکینگ کشترانی
 • صدور فاکتور بابت منابع درآمدی و هزینه ای
 • تولید فایل TTMS به تفکیک رویه مالی انتخاب بصورت
 • خرید و فروش فصلی
 • حق العمکاری
 • حمل و نقل بین المللی فورواردری  ریلی
 • مدیریت بارنامه ریلی و هزینه های آن
 • مدیریت و کنترل کدهای اکسپیدتیور ایران و CIS
 • مدیریت حرکت و توقفات واگن‌ها و کنترل ایستگاه‌های بارگیری
حمل و نقل کریری
 • مدیریت فرآیند برگه‌های بارنامه CMR
 • کنترل و مدیریت تلکس و ویزای رانندگان
 • کنترل ماشین‌ها در مرز ورود و خروج، کنترل تاخیر در تخلیه بار
 • امکان صدور سامانه برخط CMR در سامانه برخط سازی راهنامه
 • شناسایی منابع درآمدی خدمات ارائه شده به رانندگان
 • صدور و مدیریت درخواست
  1. مجوز قرنطینه
  2. دوزبلاغ و تسویه دوزبلاغ
مدیریت حمل و نقل و برنامه ریزی
 • ثبت سفارش حمل و پیگیری سفارش
 • برنامه ریزی حمل و مشخص نمودن مسیرها و مدل حمل (هوایی، دریایی، ریلی، جاده ای)
 • ارزیابی بودجه به تفکیک هر مسیر و مدل حمل
 • مدیریت مستندات و کنترل پرونده­های حمل (در صورت ارائه سیستم بایگانی مستندات)
 • امکان مشاهده بهای تمام شده حمل بصورت لحظه ای در سطح صاحب کالا، شماره سفر، رفرنس هر مسیر و مدل حمل
 • ارائه گزارش‌های از وضعیت حمل و مکان بار و هر مرحله از سفر
 • امکان ارائه گزارش از توقفات کانتینر به تفکیک مربوط به صاحب کالا، کشتیرانی و راننده یا شرکت کریر
 • بستن حساب هر پروژه حمل و مدیریت سود و زیان (براساس صاحب کالا، B/L و کانتینر)
حسابداری بهای تمام شده حمل
 • معرفي دوره‌هاي زماني مختلف براي محاسبات قيمت تمام شده هر قرارداد حمل در فورواردری
 • معرفي اطلاعات سفر و کانتینر و ارتباط با سیستم حسابداری
 • ورود و شناسایی اطلاعات هزینه‌ای به ازای هر سفر و کانتینر
 • تعيين الگوي صدور مكانيزه سند
 • ثبت مكانيزه اسناد تسهيم و قيمت تمام شده خدمات در سيستم مالي
 • محاسبه قیمت تمام شده هر پروژه
 • محاسبه بهای تمام شده واقعی خدمات
 • توانایی انجام بودجه بندی و رویه حسابداری بهای تمام شده پیمانکاری حمل براساس مبلغ ثابت و یا کارمزد
 • محاسبه هزینه هر فعالیت در بخش برنامه ریزی و عملیات واقعی برای انجام محاسبات بهای تمام شده استاندارد و واقعی
 • محاسبه بهای تمام شده در سطح صاحب کالا، نوع حمل در حمل چند وجهی، کانتینر، وسیله حمل و قرارداد
 • مشاهده بهای تمام شده بین دوره
 • تجزیه و تحلیل سودآوری به ازای صاحب کالا، نوع حمل در حمل چند وجهی (دریایی، ریلی، هوایی و جاده­ای )، کانتینر ، وسیله حمل و قرارداد
 • سفارشات خارجی
 • صادرات
 • حق العملکاری
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09120430113 تماس حاصل فرمایید.
صادرات
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09120430113 تماس حاصل فرمایید.
حق العملکاری
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09120430113 تماس حاصل فرمایید.
 • حسابداری بهای تمام شده پروژه
 • کنترل تولید
 • سفارش تولید و پیگیری چرخه تولید
 • مدیریت پیمانکاری تولید
 • مدیریت خدمات
حسابداری بهای تمام شده پروژه
 • حسابداری عوامل هزینه Cost Element Accounting
 • حسابداری مراکز هزینه Cost Center Accounting
 • حسابداری قیمت تمام شده پروژه Accounting Project Cost
 • محاسبه بهای تمام شده واقعی محصول و خدمات Actual Cost
 • محاسبه بهای تمام شده بین دوره
 • مقایسه بهای تمام شده استاندارد با واقعی و مشاهده انحرافات
 • تخصیص و تسهیم هزینه های مراکز خدماتی به مراکز تولیدی
 • تجزیه و تحلیل سودآوری به ازای هر محصول، مشتری، مراکز فروش، مناطق جغرافیایی
 • صدور اسناد مالی بهای تمام‌شده به دو روش استاندارد و واقعی
کنترل تولید
 • تعریف مراکزکاری و خطوط تولید و تخصیص پرسنل، ظرفیت، تجهیزات و شیفت مخصوص هر مرکز
 • تعریف کارکردهای استاندارد برای اندازه‌گیری در فرآیندهای تولید مانند نفرساعت، ماشین ساعت، انرژی مصرفی و …
 • ایجاد شناسنامه بچ برای هر کالا اعم از مواد، نیمه ساخته و محصول
 • تعریف BOM و فرایند تولیدهایRouting متنوع برای هر کالا و استفاده از BOM مرجع
 • انتخاب BOM برای هر کالا در زمان سفارش محصول
 • مشخص کردن ضایعات استاندارد مواد و تولید به تفکیک ماده و عملیات
 • تعریف فرآیندهای موازی و جایگزین فرآیند تولید اصلی در زمان تعریف OPC
 • نمایش درختواره ساخت محصولات و نیمه ساخته تا آخرین لایه
 • تعریف برنامه کلان تولید به‌شکل دوره‌ای (Time Bucket) و کنترل تحقق هر دوره به تفکیک محصول
 • محاسبه مواداولیه مورد نیاز به تفکیک هر سفارش تولید
 • صدور سفارش تولید برای هر محصول یا نیم ساخته و زمان‌بندی آن به تفکیک عملیات در هر شیفت
 • کنترل و ردیابی گردش کار از ورود مواد اولیه تا تحویل کالای نهایی به انبار
 • رویه‌ی انتقال کالا از انبار مواد به انبار پای کار تولیدی به‌شکل تجمیعی
 • در نظر گرفتن کالهای جایگزین برای انتقال به انبار پای کار
 • رزرو موجودی انبار برای سفارش تولید بر اساس مقدار مورد نیاز به‌شکل خودکار
 • صدور خروجی مواد بر اساس اندازه‌ی بسته‌ی موجود در انبار و کنترل باقی‌مانده‌ی آن در انبار پای کار
 • صدور مصرف خودکار مواد (Back Flush) بر اساس مقدار تولید و ضایعات واقعی کالای تولید شده
 • رسید خودکار محصول در انبار پای کار
 • استفاده از سیاست مصرف کالا برای اولویت‌بندی ارسال بچ‌های مختلف کالا از انبار به مرکز تولیدی
 • ثبت عملکرد تولید در واحدهای مختلف به تفکیک مقادیر سالم، دوباره‌کاری و ضایعات
 • ثبت اطلاعات تکمیلی (پرسنل، تجهیزات و ماشین آلات ، دلایل تاخیر برنامه، دلایل ضایعات
 • کنترل و ثبت کالای جانبی تولیدی
 • بازیافت ضایعات تولید در خود محصول یا در محصولات دیگر
 • گزارش‌دهی متنوع و چندبعدی از تمامی اطلاعات موجود تولید
سفارش تولید و پیگیری چرخه تولید
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09120430113 تماس حاصل فرمایید.
مدیریت پیمانکاری تولید
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09120430113 تماس حاصل فرمایید.
مدیریت خدمات
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09120430113 تماس حاصل فرمایید.
 • فروش و بازاریابی
 • سیستم هدف گذاری و پورسانت
 • پخش و توزیع
 • پنل فروشگاهی
 • سفارش گیری انلاین
 • فروش تحت وب
 • تحصیلداری
فروش و بازاریابی
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09120430113 تماس حاصل فرمایید.
فروشسیستم هدف گذاری و پورسانت
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09120430113 تماس حاصل فرمایید.
پخش و توزیع
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09120430113 تماس حاصل فرمایید.
پنل فروشگاهی
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09120430113 تماس حاصل فرمایید.
سفارش گیری انلاین
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09120430113 تماس حاصل فرمایید.
فروش تحت وب
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09120430113 تماس حاصل فرمایید.
تحصیلداری
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09120430113 تماس حاصل فرمایید.