تلفن فروش: 02188508345

مــــــــوبــــــــــایــــل:09120430113

اتوماسیون مالی TOTAL-FS

Total-S، نرم افزار پایه با تحلیل های پیشرفته مالی جهت شرکت های با حجم عملیات مالی متوسط به بالا است.

Total-S، امکان کنترل تمام فرآیند های تجاری شرکت شما را فراهم می نماید که موجب افزایش سود و نقدینگی می شود.

نرم افزارTOTAL-S به دو زبان انگلیسی و فارسی می باشد.

با نرم افزار جامع مدیریت فرایند توتال و گزا رش ساز توتال، کلیه فرایند های سازمان شما بدون کاغذ می شود.

امکانات

انالیز دفاتر و تراز های ازمایشی درسطوح مختلف

انالیز دفاتر و تراز های ازمایشی درسطوح مختلف

گزارشات دفتر روزنامه و دفترکل و تنظیم ستون هاو فرمت دفتر روزنامه و کل

گزارشات دفتر روزنامه و دفترکل و تنظیم ستون هاو فرمت دفتر روزنامه و کل

دریافت گزارش های لازم در مورد تجزیه ی سنی مطالبات

دریافت گزارش های لازم در مورد تجزیه ی سنی مطالبات

مرور حسابها درتمامی سطوح از کل به جز و جز به کل,بررسی گردش حساب ها و اسناد

مرور حسابها درتمامی سطوح از کل به جز و جز به کل,بررسی گردش حساب ها و اسناد

امکان ادغام اطلاعات سالهای مالی مختلف و تهیه انواع گزارش های مقایسه ای در گزارشات

امکان ادغام اطلاعات سالهای مالی مختلف و تهیه انواع گزارش های مقایسه ای در گزارشات

تعیین حقوق دسترسی به ازای هرحساب برای مشاهده ی کاربران مختلف

تعیین حقوق دسترسی به ازای هرحساب برای مشاهده ی کاربران مختلف

طبقه بندی حسابها تا 8سطح

طبقه بندی حسابها تا 8سطح

عملیات بستن حساب ها و افتتاحیه در سال بعد

عملیات بستن حساب ها و افتتاحیه در سال بعد

تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده به ازای هر کاربر

تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده به ازای هر کاربر

تعریف الگوی سند اتومات و شناسایی اسناد ارسالی از سایرسیستم ها

تعریف الگوی سند اتومات و شناسایی اسناد ارسالی از سایرسیستم ها

صدور اسناد در وضعیت های یادداشت,موقت,کنترل و قطعی و تهیه سند ماهانه

صدور اسناد در وضعیت های یادداشت,موقت,کنترل و قطعی و تهیه سند ماهانه

پشتیبانی از تمامی ارزها و انتخاب هر کدام بعنوان ارز مرجع، تقویم تغییرات نرخ ارز

پشتیبانی از تمامی ارزها و انتخاب هر کدام بعنوان ارز مرجع، تقویم تغییرات نرخ ارز

گزارش ساده و تحلیلی استاد، دفاتر، تراز ها بر اساس ارز مرجع و تمامی ارز های مختلف

گزارش ساده و تحلیلی استاد، دفاتر، تراز ها بر اساس ارز مرجع و تمامی ارز های مختلف

صدور سند تسعیر ارز بر اساس آخرین سطح

کنترل و مدیریت نوسانات ارز در فرآیند حمل

کلیه عملیات دریافت (استاد دریافتنی، بانک و صندوق)، پرداخت (استاد پرداختنی، بانک و صندوق ضمانتناعمهاتنخواه گردان و انتقالات بین منابع درون سازمانی به تفکیک شعب

کلیه عملیات دریافت (استاد دریافتنی، بانک و صندوق)، پرداخت (استاد پرداختنی، بانک و صندوق ضمانتناعمهاتنخواه گردان و انتقالات بین منابع درون سازمانی به تفکیک شعب

امکان ثبت کلیه اسناد دریافت و پرداخت با چندین طرف حساب و ارز مختلف و در یک عملیات

امکان ثبت کلیه اسناد دریافت و پرداخت با چندین طرف حساب و ارز مختلف و در یک عملیات

تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت گیری اتوماتیک

تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت گیری اتوماتیک

کنترل نقدینگی، مانده تنخواه، تشخیص ارزهای مختلف

کنترل نقدینگی، مانده تنخواه، تشخیص ارزهای مختلف

مدیریت مشتری و اطلاعات فروش، قراردادهای فروش درخواست های مشتریان
مدیریت اعتباری مشتریان، تجزیه و تحلیل سنی بدهی مشتریان و سیستم تحصیلداری

مدیریت اعتباری مشتریان، تجزیه و تحلیل سنی بدهی مشتریان و سیستم تحصیلداری

امکان کنترل و رهگیری کالاهای خریداری شده بر اسانی سریال

امکان کنترل و رهگیری کالاهای خریداری شده بر اسانی سریال

امکان رزرو موجودی هنگام صدور بیش فاکتور و فاکتور فروش

شناسایی و مدیریت بهای تمام شده دربخشهای مختلف حمل از جمله دریایی,ریلی….

ثبت قرارداد فروش، پیش فاکتور و فاکتور فروش کالا و خدمات پر اساس فرآیند تعریف شده عرفی مصوبه قیمت انواع تخفیفات نقدی و درصدی به تفکیک گروه خریداران

ثبت قرارداد فروش، پیش فاکتور و فاکتور فروش کالا و خدمات پر اساس فرآیند تعریف شده عرفی مصوبه قیمت انواع تخفیفات نقدی و درصدی به تفکیک گروه خریداران

تعریف قرارداد فروش، مراکز فروش و مناطق جغرافیایی

تعریف قرارداد فروش، مراکز فروش و مناطق جغرافیایی

سیستم مدیریت پورسانت موزع، سوپروایزر و ویزیتور

سیستم مدیریت پورسانت موزع، سوپروایزر و ویزیتور

تعريف وتطبيق نحوه صدور استاد در سیستم مالی بر اساس هر کالا

تعريف وتطبيق نحوه صدور استاد در سیستم مالی بر اساس هر کالا

مدیریت و کنترل سفارش های پروژه محور و کنترل آن در انبار و فرآیند فروش

مدیریت نمایندگی های مختلف

صدور اینویس و همچنین ثبت کالاهای اینویس با جزئیات

صدور اینویس و همچنین ثبت کالاهای اینویس با جزئیات

تفکیک نرخ کالا و هزینه های سفارشات خارجی در زمان ورود به انبار

تفکیک نرخ کالا و هزینه های سفارشات خارجی در زمان ورود به انبار

مدیریت و کنترل سفارشات پروژه محور و کنترل آن در انبار و فرآیند فروش

مدیریت و کنترل سفارشات پروژه محور و کنترل آن در انبار و فرآیند فروش

صدور رسید کالا بر اساس اینویس و مشاهد مانده کالای رسید نشده

صدور رسید کالا بر اساس اینویس و مشاهد مانده کالای رسید نشده

گزارشات کامل از از پروفورما و اینویس های صادره از پروفورما

گزارشات کامل از از پروفورما و اینویس های صادره از پروفورما

تعریف آنالیز محصول

تعریف آنالیز محصول

محاسبه بهای تمام شده استاندارد بر اساس آنالیز

محاسبه بهای تمام شده استاندارد بر اساس آنالیز

مشخص نمودن مواد ارسالی و کالای در جریان ساخت به ازای هر خط

مشخص نمودن مواد ارسالی و کالای در جریان ساخت به ازای هر خط

کنترل قطعات در جریان خط تولید

کنترل قطعات در جریان خط تولید

تعریف قرارداد با پیمانکاران تولید و تحویل مواد اولیه و دریافت قطعات

تعریف قرارداد با پیمانکاران تولید و تحویل مواد اولیه و دریافت قطعات

مشخص نمودن میزان جریمه تاخیر پیمانکاران و میزان ضایعات ایجاد شده

مشخص نمودن میزان جریمه تاخیر پیمانکاران و میزان ضایعات ایجاد شده

صدور سند حسابداری بابت رسید تولید بر اساس الگوی سند تعریف شده

صدور سند حسابداری بابت رسید تولید بر اساس الگوی سند تعریف شده

مشاهده موجودی کالاها هر بخش از خط تولید
گزارش های انحراف مواد، انحراف دستمزد و انحراف سربار به صورت ریالی

گزارش های انحراف مواد، انحراف دستمزد و انحراف سربار به صورت ریالی

امکان انجام تسویه برای انواع صورت وضعیت های دریافتی و پرداختی و همچنین صورت هزینه های اعتباری

امکان انجام تسویه برای انواع صورت وضعیت های دریافتی و پرداختی و همچنین صورت هزینه های اعتباری

امکان صدور سند اتومات حسابداری برای صورت وضعیت های ارسالی به کارفرما

امکان صدور سند اتومات حسابداری برای صورت وضعیت های وصولی از پیمانکار دسته دو

امکان تهیه گزارش از فازهای مختلف پروژه ها

امکان تهیه گزارش از فازهای مختلف پروژه ها

امکان تهیه گزارش از ریز هزینه های انجام شده در هر پروژه به تفکیک و ارائه صورت هزینه به کارفرما

امکان تهیه گزارش از ریز هزینه های انجام شده در هر پروژه به تفکیک و ارائه صورت هزینه به کارفرما

امکان محاسبه سود و زیان به تفکیک پروژه ها

امکان محاسبه سود و زیان به تفکیک پروژه ها

امکان ثبت کارکرد کارگران، پیمانکاران برای چندین پروژه به صورت همزمان

امکان ثبت کارکرد کارگران، پیمانکاران برای چندین پروژه به صورت همزمان

امکان صدور سند اتومات حسابداری برای صورت وضعیت های وصولی از پیمانکار دسته دو

امکان صدور سند اتومات حسابداری برای صورت وضعیت های وصولی از پیمانکار دسته دو

یکپارچگی سیستم پیمانکاری با سیستم های انبار,دریافت پرداخت و حقوق دستمزد

یکپارچگی سیستم پیمانکاری با سیستم های انبار,دریافت پرداخت و حقوق دستمزد

امکان ثبت صورت وضعیت برای پیمانکاران دسته دو

امکان ثبت صورت وضعیت برای پیمانکاران دسته دو

تعریف مشخصات کالا و اطلاعات تکمیلی (تصاویر و...) انبارهای صنعتی، بازرگانی و امانی

تعریف مشخصات کالا و اطلاعات تکمیلی (تصاویر و…) انبارهای صنعتی، بازرگانی و امانی

پیاده سازی چرخه کامل سفارش ها و برگه های انبار

پیاده سازی چرخه کامل سفارش ها و برگه های انبار

امکان ایجاد استاد انبار منطبق با رویه های موجود در هر صنعت و خاص نیاز کاربران

امکان ایجاد اسناد انبار منطبق با رویه های موجود در هر صنعت و خاص نیاز کاربران

ورود و خروج کالا از انبار همراه با اطلاعات تکمیلی به صورت یک وبح، دو واحدی

ورود و خروج کالا از انبار همراه با اطلاعات تکمیلی به صورت یک وبح، دو واحدی

عملیات کامل انبار گردانی به همراه صدور سند ممداری و حسابداری کسری و اضافات انبار

عملیات کامل انبار گردانی به همراه صدور سند ممداری و حسابداری کسری و اضافات انبار

روشهای مختلف گذاری (ریالی -- ارزی و قیمت گذاری اسناد انبار

روشهای مختلف گذاری (ریالی — ارزی و قیمت گذاری اسناد انبار

امکان ارائه گزارشات کنترلی مغایرت حسابداری با انبار,سفارش گذاری و کالاهای راکد
گزارش مانده و کاردکس مقدار ریالی انبار و فهرست مغایرت ها

گزارش مانده و کاردکس مقدار ریالی انبار و فهرست مغایرت ها

طبقه بندی داراییهای ثابت و دارائی ها در جریان ساخت سازمان

طبقه بندی داراییهای ثابت و دارائی ها در جریان ساخت سازمان

تخصیص شماره برچسب و پلاک دارایی به اموال

تخصیص شماره برچسب و پلاک دارایی به اموال

معرفی تجمعی اموال مشابه با پلاک مجزا

معرفی تجمعی اموال مشابه با پلاک مجزا

تخصیص پلاک دارایی به سطوح گروه و محل استقرارهای تعریف شده

تخصیص پلاک دارایی به سطوح گروه و محل استقرارهای تعریف شده

نقل و انتقال دارایی در نزد اشخاص مختلف

نقل و انتقال دارایی در نزد اشخاص مختلف

نقل و انتقال دارایی در محل استقرار و مرکزهای هزینه مختلف

نقل و انتقال دارایی در محل استقرار و مرکزهای هزینه مختلف

تعین روش های محاسبه استهلاک دارایی مطابق نیاز هر سازمان ( روش مستقیم ، نزولی)

تعین روش های محاسبه استهلاک دارایی مطابق نیاز هر سازمان ( روش مستقیم ، نزولی)

محاسبه استهلاک به طور خودکار و یا دستی وثبت سند مالی مربوطه به طور همزمان

محاسبه استهلاک به طور خودکار و یا دستی وثبت سند مالی مربوطه به طور همزمان

مدیریت فرآیند هایی نظیر تحصیل دارایی، مستهلک کردن دارایی انتقال دارایی، تجدید ارزیابی دارایی، اسقاط دارایی، فروش دارایی

مدیریت فرآیند هایی نظیر تحصیل دارایی، مستهلک کردن دارایی انتقال دارایی، تجدید ارزیابی دارایی، اسقاط دارایی، فروش دارایی

تهیه کارت دارایی

تهیه کارت دارایی

ثبت اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها و محاسبه استهلاک با نرخ جدید

ثبت اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها و محاسبه استهلاک با نرخ جدید

مدیریت عملیات پایان دوره و سال مالی برای داراییهای ثابت

مدیریت عملیات پایان دوره و سال مالی برای داراییهای ثابت

تعریف انواع شابلون و صدور سند حسابداری به صورت مکانیزه

تعریف انواع شابلون و صدور سند حسابداری به صورت مکانیزه

گزارش کارت دارایی ثابت جهت ارائه اطلاعاتی نظیر سوابق تحصیل دارایی، طبقه بندی، محل استقرار

گزارش کارت دارایی ثابت جهت ارائه اطلاعاتی نظیر سوابق تحصیل دارایی، طبقه بندی، محل استقرار

نمایش استهلاک های ثبت شده و پیش بینی استهلاک و غیره برای هر پلاک دارائی

نمایش استهلاک های ثبت شده و پیش بینی استهلاک و غیره برای هر پلاک دارائی

گزارش تراز دارایی ها در سطوح مختلف

گزارش تراز دارایی ها در سطوح مختلف

اختتام محاسبه استهلاک برای دارایی ها

اختتام محاسبه استهلاک برای دارایی ها

امکان ثبت سفارشات مشتریان بطور همزمان با تعداد نامحدود صندوق

امکان ثبت سفارشات مشتریان بطور همزمان با تعداد نامحدود صندوق

قابلیت نصب نامحدود پرینتر برای آشپزخانه و Deliveryو آدرس دهی به هر صندوق بصورت مجزا

قابلیت نصب نامحدود پرینتر برای آشپزخانه و Deliveryو آدرس دهی به هر صندوق بصورت مجزا

قابلیت اتصال به دستگاه سفارش گیر کارسون (تیلت) بصورت نامحدود

قابلیت اتصال به دستگاه سفارش گیر کارسون (تبلت) بصورت نامحدود

امکان کنترل حساب اشخاص اعم از تامین کنندگان و مشتریان

امکان کنترل حساب اشخاص اعم از تامین کنندگان و مشتریان

امکان کنترل انبار به سه روش زیر و امکان ه بدست آوردن مغایرت از روش های موجود

امکان کنترل انبار به سه روش زیر و امکان ه بدست آوردن مغایرت از روش های موجود

گزارشات کامل مربوط به مسائل امنیتی (فاکتور های حذف شده، ویرایش شده، تخفیف خورده و چاپ مجدد )

گزارشات کامل مربوط به مسائل امنیتی (فاکتور های حذف شده، ویرایش شده، تخفیف خورده و چاپ مجدد )

گزارشات فروش بر اساس ریز کالا و مشتریان به تفکیک روز، ماه، سال

گزارشات فروش بر اساس ریز کالا و مشتریان به تفکیک روز، ماه، سال

گزارش متنوع از قسمت های مختلف فروش,حسابداری فروش,مشتریان,مشترکین,قابلیت ثبت و کنترل هزینه ها

گزارش متنوع از قسمت های مختلف فروش,حسابداری فروش,مشتریان,مشترکین,قابلیت ثبت و کنترل هزینه ها

ثبت اطلاعات پرسنلی، احکام، کارکرد، وام ها و

ثبت اطلاعات پرسنلی، احکام، کارکرد، وام ها و....

پرداخت های مستمر وتعديلات

پرداخت های مستمر وتعديلات

تعريف قوانيـن جـداول پرداختها وكسـورات

تعريف قوانيـن جـداول پرداختها وكسـورات

معرفی جداول مالیاتی و انواع معافیت های مالیاتی

معرفی جداول مالیاتی و انواع معافیت های مالیاتی

امکان پرداخت مساعده، پیش پرداخت

امکان پرداخت مساعده، پیش پرداخت

محاسبات عیدی و پاداش و مالیات با در نظر گرفتن معافیت ها

محاسبات عیدی و پاداش و مالیات با در نظر گرفتن معافیت ها

محاسبه و صدور سند ذخیره سنوات و اعمال تغییرات معوقه جداول پرداخت و کسر با احتساب بیمه مالیات

محاسبه و صدور سند ذخیره سنوات و اعمال تغییرات معوقه جداول پرداخت و کسر با احتساب بیمه مالیات

امکان محاسبه مجدد ناشی از تغییر قوانین و روش های حقوق و دستمزد

امکان محاسبه مجدد ناشی از تغییر قوانین و روش های حقوق و دستمزد

امکان تهیه گزارش های بیمه مالیات

گزارش های انحراف مواد، انحراف دستمزد و انحراف سربار به صورت ریالی

تهیه پرونده های مکانیزه برای تمامی سازمانهای ذیربط نظیر بانک ها، بیمه ها، دارانی و

تهیه پرونده های مکانیزه برای تمامی سازمانهای ذیربط نظیر بانک ها، بیمه ها، دارانی و

امکان صدور سند حسابداری با ایجاد الگو توسط کاربر

امکان صدور سند حسابداری با ایجاد الگو توسط کاربر

پردازش و صدور سند به سیستم مالی به تفکیک شعب تعریف شده سازمان

پردازش و صدور سند به سیستم مالی به تفکیک شعب تعریف شده سازمان

خلاصه مراکز هزینه و پروژه ها و گزارش کنترلی اسناد حسابداری

خلاصه مراکز هزینه و پروژه ها و گزارش کنترلی اسناد حسابداری

عواید سالانه به تفکیک مالیات تفکیکی

عواید سالانه به تفکیک مالیات تفکیکی

گزارش محاسبه ذخائر پرسنلی

گزارش محاسبه ذخائر پرسنلی

تهیه فایلهای بیمه و مالیات با فرمت و ساختار مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی

تهیه فایلهای بیمه و مالیات با فرمت و ساختار مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی

مدیریت: جناب آقای ابوالفضل امینیان-تلفن تماس: ۸۸۵۲۲۴۳۸ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۳۱۸۴۸۱

مدیریت: جناب آقای مهدی قربانی مهر -تلفن تماس: ۳۲۱۲۰۲۷۰ – ۰۳۱ -همراه : ۰۹۱۳۳۷۰۵۰۳۴

مدیریت: جناب آقای قربانی-همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۴۴۶۰

مدیریت: سرکار خانم منیره قائمی-تلفن تماس: ۳۲۳۱۲۵۶۹-۰۲۵ همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۹۶۴۲

مدیریت: سرکار خانم بریجانیان-تلفن تماس: ۶۵۳۶۱۳۶۷- ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۳۴۳۲۰۳۱

مدیریت: سرکار خانم زینب خوئی برکوک – تلفن تماس : ۲۶۱۴۱۵۲۳ – ۰۲۱ – ۲۶۱۴۱۵۶۴ – ۰۲۱ همراه : ۰۹۱۲۷۲۱۹۶۰۹

مدیریت: جناب آقای غلامعلی افشار – تلفن تماس: ۸۸۹۰۲۶۸۹ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۳۴۰۷۳۲۶

مدیریت: جناب آقای ابوالفضل امینیان – تلفن تماس: ۸۸۵۲۲۴۳۸ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۳۱۸۴۸۱

مدیریت: جناب آقای جواد تقی زاده اظهری – تلفن تماس: ۴۴۴۴۵۶۰۰- ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۵۷۳۱۹۹

مدیریت: جناب آقای وادی نژاد – تلفن تماس: ۴۴۴۸۵۴۸۱ – ۰۲۱ – همراه: ۰۹۹۰۱۹۱۸۶۱۸

چطور میتونیم کمکتون کنیم؟

توتال، جهت پاسخگویی به نیازهای آتی سازمانها، خدمات پشتیبانی خود را با بهره گیری از کارشناسان متخصص و کاربلد خود، در کوتاه ترین زمان به مشتریان عرضه داشته و جهت افزایش دایره انتخاب، خدمات خود را به شکل های مختلف ارائه میدهد.