اتوماسیون مالی TOTAL-FS

Total-S، نرم افزار مالی و پایه با تحلیل های پیشرفته مالی جهت شرکت های با حجم عملیات مالی متوسط به بالا است.

Total-S، امکان کنترل تمام فرآیند های تجاری شرکت شما را فراهم می نماید که موجب افزایش سود و نقدینگی می شود.

نرم افزارTOTAL-S به دو زبان انگلیسی و فارسی می باشد.

با نرم افزار مالی و جامع مدیریت فرایند توتال و گزارش ساز توتال، کلیه فرایند های سازمان شما بدون کاغذ می شود.

امکانات اتوماسیون مالی

طبقه بندی حسابها تا 8سطح

طبقه بندی حسابها تا 8سطح

به منظور تحقق اهداف گزارشگری درون سازمانی (حسابداری مدیریت) نیازمند بیان توضیحات اضافی بیش از سه سطح اصلی حسابها هستیم. با استفاده از سطوح تفصیلی می توان اطلاعات بیشتری را از یک رویداد ثبت کرد. کد حساب های تفصیلی، از حساب های اصلی کاملا مستقل و به صورت جداگانه در سیستم تعریف می گردد و در نرم افزار توتال قابلیت تعریف تا 8 سطح می باشد.

تعیین حقوق دسترسی به ازای هرحساب برای مشاهده ی کاربران مختلف

تعیین حقوق دسترسی به ازای هرحساب برای مشاهده ی کاربران مختلف

در نرم افزار حسابداری توتال این امکان وجود دارد دسترسی های کاربری به ازای هر حساب مشخص گردد تا هر کاربری امکان مشاهده و انجام عملیات بر روی تمامی حسابها نداشته باشد

صدور اسناد در وضعیت های یادداشت,موقت,کنترل و قطعی و تهیه سند ماهانه

صدور اسناد در وضعیت های یادداشت,موقت,کنترل و قطعی و تهیه سند ماهانه

اسناد ثبت شده در نرم افزار در وضعیتهای یادداشت، موقت، کنترل و قطعی و تهیه سند ماهانه در نرم افزار قابل ردیابی است

تعریف الگوی سند اتومات و شناسایی اسناد ارسالی از سایرسیستم ها

تعریف الگوی سند اتومات و شناسایی اسناد ارسالی از سایرسیستم ها

امکان مشخص نمودن انواع سند جهت صدور سند اتوماتیک و شناسایی اسناد ارسالی از سایر زیر سیستم های نرم افزار از قابلیت های این نرم افزار می باشد.

تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده به ازای هر کاربر

تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده به ازای هر کاربر

در نرم افزار حسابداری توتال این امکان وجود دارد دسترسی های کاربری به تفکیک اسناد صادرشده به ازای هرکاربر مشخص گردد تا هر کاربری امکان مشاهده و انجام عملیات بر روی اسناد نداشته باشد

عملیات بستن حساب ها و افتتاحیه در سال بعد

عملیات بستن حساب ها و افتتاحیه در سال بعد

حساب هایی که مانده آن ها در پایان سـال بـه سـال مـالی بعـد منتقـل مـیشـود در پایان سال توسط تراز اختتامیه بسـته مـیشـود و در سال جدید با استفاده از تراز افتتاحیه ایجاد میگردنـد.

انالیز دفاتر و تراز های ازمایشی درسطوح مختلف

انالیز دفاتر و تراز های ازمایشی درسطوح مختلف

در نرم افزار توتال قابلیت گزارش گیری از تراز آزمایشی بر مبنای تمام سطوح تفصیلی، اطلاعات ارزی (در صورت داشتن زیر سیستم ارزی با هر تعداد تعریف ارز) در هر ردیف و در جمع نهایی، تراز 2 تا 6 ستونی، محدود کردن گزارش در بازه زمانی (سالهای مالی قبل و جاری)، گزارش درختی از تراز آزمایشی از سطح گروه تا تفصیل 8 به صورت شناور، انتخاب نوع اسناد، بازه اسناد و.. پیش بینی شده است. هر چه اطلاعات بیشتر تکمیل شود گزارش پیشرفته تری به کاربر ارائه میشود.

گزارشات دفتر روزنامه و دفترکل و تنظیم ستون هاو فرمت دفتر روزنامه و کل

گزارشات دفتر روزنامه و دفترکل و تنظیم ستون هاو فرمت دفتر روزنامه و کل

در نرم افزار توتال قابلیت تهیه گزارش از دفتر روزنامه و دفتر کل به صورت اختصاصی برای کاربر براساس انتخاب بازه زمانی مد نظر (سال جاری، سالهای قبل، هفتگی، ماهانه، روزانه و …)، انتخاب بازه کدینگ حسابداری، محدود کردن گزارش کل بر مبنای سطوح تفصیلی 1 تا 5 شناور، انتخاب اسناد دائم و موقت و یا در حال ویرایش، انتخاب تجمیع (جهت تحریر دفاتر قانونی)، مشاهده اطلاعات ارزی (به تفکیک ارزی) و همزمان ارزی و ریالی با خروجی به شیوه های پرینت، PDF و ارسال به اکسل، به حسابداران و مدیران مالی می دهد.

مرور حسابها درتمامی سطوح از کل به جز و جز به کل,بررسی گردش حساب ها و اسناد

مرور حسابها درتمامی سطوح از کل به جز و جز به کل,بررسی گردش حساب ها و اسناد

نرم افزار توتال امکان گزارشگیری بر مبنای بازه تاریخی مورد نیاز کاربر (از سالهای مالی قبل تا سال مالی جاری)، بر اساس ارز انتخابی ( در صورت داشتن زیر سیستم ارزی) و با تمام قابلیت های گزارش ریالی، امکان انتخاب و محدود کردن گزارش بر اساس کدینگ حسابداری و تفصیلی در صورت نیاز، امکان انتخاب مرور حسابها فقط با حسابهای دارای مانده (ارزی و ریال)، (بدون مانده صفر)، گزارش بر مبنای کدینگ حسابداری معین یا بدون مبنا (کدینگ حسابداری کل)، امکان مشاهده گزارش فقط با مانده بدهکاران، فقط با مانده بستانکاران و یا هر دو را دارد.

امکان ادغام اطلاعات سالهای مالی مختلف و تهیه انواع گزارش های مقایسه ای در گزارشات

امکان ادغام اطلاعات سالهای مالی مختلف و تهیه انواع گزارش های مقایسه ای در گزارشات

با توجه به اینکه در سیستم یکپارچه توتال امکان ثبت اسناد بلافاصله بعد از ثبت برگه در زیر سیستم ها به صورت هوشمند وجود دارد لذا برای هر برگه سند حسابدرای در  لحظه صادر میشود اما سیستم این امکان را به شما می دهد که شما به طور کاملا هوشمند تمام اسناد یک روز خود را با یکدیگر ادغام کنید، به این صورت که از شما سوال میکند آیا تمایل دارید سند جدید با سندهای صادره دیگر در امروز ادغام شود یا خیر. 

دریافت گزارش های لازم در مورد تجزیه ی سنی مطالبات

دریافت گزارش های لازم در مورد تجزیه ی سنی مطالبات

در نرم افزار توتال امکان تجزیه سنی مطالبات وجود دارد و می توان در بازه های سنی دلخواه کاربر مطالبات بررسی شود.

پشتیبانی از تمامی ارزها و انتخاب هر کدام بعنوان ارز مرجع، تقویم تغییرات نرخ ارز

پشتیبانی از تمامی ارزها و انتخاب هر کدام بعنوان ارز مرجع، تقویم تغییرات نرخ ارز

در زیر سیستم ارزی امکان پشتیبانی از تمامی ارزها و انتخاب هر کدام به عنوان ارز مرجع و ایجاد تقویم تغییرات نرخ ارز امکان پذیر باعث می شود تا در تمامی زیر سیستم ها از این قابلیت استفاده شود و امکان حسابداری ارزی را برای کاربران محیا می کند.

گزارش ساده و تحلیلی اسناد، دفاتر، تراز ها بر اساس ارز مرجع و تمامی ارز های مختلف

گزارش ساده و تحلیلی اسناد، دفات، ترازها بر اساس ارز مرجع و تمامی ارزهای مختلف

در نرم افزار توتال قابلیت گزارش گیری از تراز آزمایشی بر مبنای تمام سطوح تفصیلی، اطلاعات ارزی (در صورت داشتن زیر سیستم ارزی با هر تعداد تعریف ارز) در هر ردیف و در جمع نهایی، تراز 2 تا 6 ستونی، محدود کردن گزارش در بازه زمانی (سالهای مالی قبل و جاری)، گزارش درختی از تراز آزمایشی از سطح گروه تا تفصیل 8 به صورت شناور، انتخاب نوع اسناد، بازه اسناد و.. پیش بینی شده است. هر چه اطلاعات بیشتر تکمیل شود گزارش پیشرفته تری به کاربر ارائه میشود.

صدور سند تسعیر ارز بر اساس آخرین سطح حساب ها

صدور سند تسعیر ارز بر اساس آخرین سطح حساب ها

صدور سند تسعیر ارز برای شناسایی سود و زیان ناشی از معاملات ارزی کاربرد داشته و نرم افزار حسابداری توتال این قابلیت را در خود دارد.صدور سند تسعیر ارز برای شناسایی سود و زیان ناشی از معاملات ارزی کاربرد داشته و نرم افزار توتال این قابلیت را در خود دارد.

کلیه عملیات دریافت ( اسناد دریافتنی، بانک و صندوق )، پرداخت ( اسناد پرداختنی، بانک و صندوق )ضمانتنامه ها , تنخواه گردان و انتقالات بین منابع درون سازمانی به تفکیک شعب

کلیه عملیات دریافت (استاد دریافتنی، بانک و صندوق)، پرداخت (استاد پرداختنی، بانک و صندوق ضمانتناعمهاتنخواه گردان و انتقالات بین منابع درون سازمانی به تفکیک شعب

در هر بنگاه اقتصادی یکی از مهمترین مسئولیت‌ها، کنترل اسناد (در مفهوم عام چک ) دریافتنی و پرداختنی است. هر چه کنترل این اسناد راحت‌تر باشد و گزارش‌گیری از وضعیت چک‌ ها در هر مقطعی از زمان با دقت و سرعت بالاتری انجام شود، احتمال ایجاد مغایرت و خطا در عملیات حسابداری خزانه داری به حداقل می‌رسد.

امکان ثبت کلیه اسناد دریافت و پرداخت با چندین طرف حساب و ارز مختلف و در یک عملیات

امکان ثبت کلیه اسناد دریافت و پرداخت با چندین طرف حساب و ارز مختلف و در یک عملیات

در حسابداری تمام عملیات دریافت یا پرداخت هایی که مجموعه ها به چهار شکل حواله، وجه نقد، چک و کارتخوان انجام می دهند باید در نرم افزار حسابداری قابل ثبت باشند.

تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت گیری اتوماتیک

تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت گیری اتوماتیک

صورت مغایرت بانکی حسابداری  یک لیست از حساب های بانکی در زمان های مختلف است که توسط صاحب حساب تهیه می شود و می توان از طریق آن مغایرتی که میان سندهای حسابداری ثبت شده توسط سازمان و اسناد حسابداری که از بانک تهیه شده را به دست آورد . این مغایرت گیری به این صورت است که در لیست حساب ها ، اسناد حسابداری شامل واریز، برداشت، پرداخت وجه وجود دارد . ما با توجه به اختلافاتی که بین این لیست و مانده حساب بانک می باشد ، اقدام به شناسایی و برطرف کردن آن ها می نماییم .

کنترل نقدینگی، مانده تنخواه، تشخیص ارزهای مختلف

کنترل نقدینگی، مانده تنخواه، تشخیص ارزهای مختلف

جهت کنترل نقدینگی بنگاه اقتصادی، مانده تنخواه تنخواه گردان و همچنین تشخیص ارزهای مختلف گزارشات مورد نیاز در نرم افزار تعبیه شده است.

ثبت قرارداد فروش، پیش فاکتور و فاکتور فروش کالا و خدمات بر اساس فرآیند تعریف شده معرفی مصوبه قیمت انواع تخفیفات نقدی و درصدی به تفکیک گروه خریداران

ثبت قرارداد فروش، پیش فاکتور و فاکتور فروش کالا و خدمات پر اساس فرآیند تعریف شده عرفی مصوبه قیمت انواع تخفیفات نقدی و درصدی به تفکیک گروه خریداران

ضرورت حسابداری فروش در شرکت‌هایی بیشتر احساس می شود که فروش بالا کالا و خدمات دارند. در این شرکت‌ها لازم است که واحدی به نام حسابداری فروش مستقر شود. اهمیت حسابداری فروش در ارائه صحیح گزارش سود و زیان است.

تعریف قرارداد فروش، مراکز فروش و مناطق جغرافیایی

تعریف قرارداد فروش، مراکز فروش و مناطق جغرافیایی

 امکان ثبت قرارداد فروش در خصوص کالا و یا خدمات باشد که از حساب معین فروش کالا و یا فروش خدمات ثبت شده در نرم افزار مورد استفاده می شود.

سیستم مدیریت پورسانت موزع، سوپروایزر و ویزیتور

سیستم مدیریت پورسانت موزع، سوپروایزر و ویزیتور

مدیریت عملکرد فروشندگان و بررسی وضعیت پورسانت‌های تعیین شده آن‌ها، نیازمند یک نرم افزار جامع مالی هستند تا با بررسی سیاست‌های فروش مجموعه خود، تصمیمات درستی برای وضعیت فروشندگان داشته باشند.

تعريف وتطبيق نحوه صدور اسناد در سیستم مالی بر اساس هر کالا

تعريف وتطبيق نحوه صدور استاد در سیستم مالی بر اساس هر کالا

امکان تعریف و تطبیق نحوه صدور اسناد در سیستم مالی براساس هر کالا وجود دارد.

مدیریت و کنترل سفارش های پروژه محور و کنترل آن در انبار و فرآیند فروش

مدیریت و کنترل سفارش های پروژه محور و کنترل آن در انبار و فرآیند فروش

مدیریت و کنترل سفارش های پروژه محور و کنترل آن در انبار و فرآیند فروش در نرم افزار توتال امکان پذیر است.

مدیریت مشتری و اطلاعات فروش، قراردادهای فروش , درخواست های مشتریان

مدیریت مشتری و اطلاعات فروش، قراردادهای فروش , درخواست های مشتریان

مدیریت مشتری و اطلاعات فروش، قراردادهای فروش , درخواست های مشتریان امکانپذیر است.

مدیریت اعتباری مشتریان، تجزیه و تحلیل سنی بدهی مشتریان و سیستم تحصیلداری

مدیریت اعتباری مشتریان، تجزیه و تحلیل سنی بدهی مشتریان و سیستم تحصیلداری

امکان مدیریت اعتباری مشتریان، تجزیه و تحلیل سنی بدهی مشتریان و سیستم تحصیلداری وجود دارد.

امکان کنترل و رهگیری کالاهای خریداری شده بر اساس سریال

امکان کنترل و رهگیری کالاهای خریداری شده بر اساس سریال

امکان کنترل و رهگیری کالاهای خریداری شده بر اساس سریال در نرم افزار وجود دارد.

امکان رزرو موجودی هنگام صدور پیش فاکتور و فاکتور فروش

امکان رزرو موجودی هنگام صدور پیش فاکتور و فاکتور فروش

امکان رزرو موجودی هنگام صدور پیش فاکتور و فاکتور فروش در شرایط عدم موجودی در انبار وجود دارد تا بتوان در خلال انجام عملیات حسابداری با تولید کالا موجودی انبار را پر کرد.

ثبت اطلاعات پروفورما به همراه جزئیات مورد نیاز

ثبت اطلاعات پروفورما به همراه جزئیات مورد نیاز

سیستم سفارشات خارجی  از سیستم های جدید به منظور رفع نیاز شرکت‌ها و فعالان عرصه بازرگانی خارجی در حوزه واردات پایه ریزی شده است و به شما این امکان را می دهد تا ثبت پیش فاکتور یا همان پروفرما و سایر عملیات حسابداری خارجی را انجام دهید.

محاسبه خودکار ارزش و بهای تمام شده کل پروفرما

محاسبه خودکار ارزش و بهای تمام شده کل پروفرما

این سیستم با رسیدگی به هزینه های پروفرماهای تحویل گرفته شده، هزینه باربری و گمرک، هزینه بازرسی و… و همچنین درآوردن قیمت تمام شده نهایی کالا به کاربر کمک خواهد کرد.

قابلیت ایجاد پارت های مختلف برای پروفرما و ثبت پرونده برای هر پارت

قابلیت ایجاد پارت های مختلف برای پروفرما و ثبت پرونده برای هر پارت

ایجاد پارت های مختلف برای پروفرما و ثبت پرونده برای هر پارت از قابلیتهای این نرم افزار می باشد

ورود هزینه های اینویس برای محاسبه بهای تمام شده هر کالا یا ارزهای مختلف

ورود هزینه های اینویس برای محاسبه بهای تمام شده هر کالا یا ارزهای مختلف

این نرم افزار امکان ثبت هزینه های اینویس برای محاسبه بهای تمام شده به ازای هر کالا یا ارزهای مختلف را فراهم می کند

محاسبه و کنترل مقدار سفارش در راه

محاسبه و کنترل مقدار سفارش در راه

در نرم افزار توتال قابلیت محاسبه و کنترل سفارش در راه وجود دارد.

صدور اینویس و همچنین ثبت کالاهای اینویس با جزئیات

صدور اینویس و همچنین ثبت کالاهای اینویس با جزئیات

سیاهه تجاری خرید و یا اینویس توسط فروشنده یا صادر کننده در مقابل ارائه کالا یا خدمات در برای خریدار صادر می شود.این سند مبین مبلغی است که خریدار می بایست در ازای دریافت میزان مشخصی از کالا و یا خدمات به فروشنده پرداخت نماید. این سند صرفا فی مابین دو طرف می باشد، حال در مواردی این صورت حساب در وجه اشخاص نیز صادر میگردد.فروشندگان ملزم به رعایت یک الگوی مشخص جهت تهیه اینویس نمی باشند و میتوانند ساختار تهیه آن را بسته به سلیقه و سیاست سازمان خود طراحی نمایند ولی می بایست مواردی در این ساختار بصورت شفاف و کامل قید گردد. در نرم افزار توتال به راحتی می توان این اسناد را تهیه نمود.

تفکیک نرخ کالا و هزینه های سفارشات خارجی در زمان ورود به انبار

تفکیک نرخ کالا و هزینه های سفارشات خارجی در زمان ورود به انبار

به جهت آسان شدن بررسی هزینه های سفارشات خارجی در نرم افزار توتال امکان تفکیک نرخ کالا و هزینه ها در زمان ورود کالا به انبار وجود دارد.

مدیریت و کنترل سفارشات پروژه محور و کنترل آن در انبار و فرآیند فروش

مدیریت و کنترل سفارشات پروژه محور و کنترل آن در انبار و فرآیند فروش

در فرآیندهای انبارداری و فرآیندهای فروش امکان کنترل و مدیریت سفارشاتی که به صورت پروژه گرفته می شود وجود دارد

صدور رسید کالا بر اساس اینویس و مشاهد مانده کالای رسید نشده

صدور رسید کالا بر اساس اینویس و مشاهد مانده کالای رسید نشده

یکی از قابلیتهای نرم افزار مشاهده مانده کالاهای رسید شده و دریافت صدور رسید کالاها براساس اینویس می باشد.

گزارشات کامل از از پروفورما و اینویس های صادره از پروفورما

گزارشات کامل از از پروفرما و اینویس های صادره از پروفرما

در نرم افزار توتال گزارشات کاملی از پروفرما و اینویس های صادر شده از پروفرماهای طراحی شده است تا بتوان گزارشات مفیدی به مدیران بازرگانی خارجی سازمانها ارائه کرد.

تعریف مشخصات کالا و اطلاعات تکمیلی (تصاویر و...) انبارهای صنعتی، بازرگانی و امانی

تعریف مشخصات کالا و اطلاعات تکمیلی (تصاویر و…) انبارهای صنعتی، بازرگانی و امانی

در شرکت و کارخانجاتی که محصولات فیزیکی به بازار ارائه می دهند، داشتن انبار، حسابداری انبار و انبارگردانی یکی از ملزومات است. کالاهایی که تحت عنوان مواد اولیه و یا ذخیره کالای اصلی در انبار نگه داری می شوند و می توانند ارزش مالی بالایی داشته باشند. بنابراین حسابداری انبار که هدف آن تعیین ارزش مالی موجودی انبار می باشد از اهمیت بالایی برخوردار است.

پیاده سازی چرخه کامل سفارش ها و برگه های انبار

پیاده سازی چرخه کامل سفارش ها و برگه های انبار

به جهت اهمیت وجود حسابداری انبار در سازمانها در نرم افزار توتال امکان پیاده سازی تمامی فرآیندهای انبار به طور کامل در شرکتها وجود دارد و میتوان با ثبت سفارشات کالا و برگه های انبار می توان مدیریت کامل تری داشته باشد.

امکان ایجاد اسناد انبار , منطبق با رویه های موجود در هر صنعت و خاص نیاز کاربران

امکان ایجاد اسناد انبار منطبق با رویه های موجود در هر صنعت و خاص نیاز کاربران

در هر شرکت براساس ماهیت نوع صنعت و کسب و کار فرآیندهای حسابداری انبار می تواند خاص باشد به همین دلیل در نرم افزار توتال امکان سفارشی سازی فرآیندهای انبار براساس نوع کالا یا خدمت کسب و کار وجود دارد.

ورود و خروج کالا از انبار همراه با اطلاعات تکمیلی به صورت پک وبچ، دو واحدی

ورود و خروج کالا از انبار همراه با اطلاعات تکمیلی به صورت پک وبچ، دو واحدی

عملیات کامل انبار گردانی به همراه صدور سند مقداری و حسابداری کسری و اضافات انبار

عملیات کامل انبار گردانی به همراه صدور سند مقداری و حسابداری کسری و اضافات انبار

برای شرکت هایی که هدفشان عرضه ی محصولات فیزیکی به بازار است، انبارداری و انبارگردانی اهمیت بالایی دارد چرا که موجودی انبار تعیین کننده ی دارایی تجاری می باشد نرم افزار توتال قابلیت انجام کامل عملیات انبارگردانی به همراه صدور سند مقداری و حسابداری کسی و اضافات انبار را داراست.

روشهای مختلف گذاری (ریالی -- ارزی و قیمت گذاری اسناد انبار

روشهای مختلف گذاری (ریالی — ارزی و قیمت گذاری اسناد انبار

در نرم افزار توتال این امکان وجود دارد که اسناد انبار را به صورت ریالی یا ارزی بسته به شرایط کسب و کار موردنظر قیمت گذاری کرد.

امکان ارائه گزارشات کنترلی مغایرت حسابداری با انبار,سفارش گذاری و کالاهای راکد

امکان ارائه گزارشات کنترلی مغایرت حسابداری با انبار,سفارش گذاری و کالاهای راکد

در زیر سیستم انبار این امکان وجود دارد که گزارشات کاملی جهت مغایرت گیری انبارها، سفارش گذاری و گزارش گیری از کالاهای راکد را به کاربر ارائه دهد.

گزارش مانده و کاردکس مقدار ریالی انبار و فهرست مغایرت ها

گزارش مانده و کاردکس مقدار ریالی انبار و فهرست مغایرت ها

در کسب و کارها مدیریت موجودی کالا، نیازمند گزارش گیری از مانده کالا و کاردکس مقداری، ریالی انبار و فهرست مغایرت ها می باشد. در نرم افزار توتال این امکانات در دسترس کاربران قرار گرفته است.

تعریف آنالیز محصول

تعریف آنالیز محصول

امکان تعریف درخت محصول یا همان آنالیز محصول یا BOM در نرم افزار توتال وجود دارد که سبب کمک در جهت ارائه بهتر کالا یا خدمات کسب و کارها به مشتریان خود و یا توانایی بروزرسانی هر چه سریعتر محصول و نحوه تولید آن را به کسب و کارها میدهد

محاسبه بهای تمام شده استاندارد بر اساس آنالیز

محاسبه بهای تمام شده استاندارد بر اساس آنالیز

شرکت هایی به دنبال کاهش هزینه محصولات تولیدی خود می باشند در گام نخست باید اشراف کامل به اطلاعاتی از عناصر مشارکت کننده و افزایش دهنده قیمت محصولات خود داشته باشند. نرم افزار توتال با فراهم کردن قابلیت محاسبه ی بهای تمام شده استاندارد براساس آنالیز محصول این شرایط را برای کسب و کارها فراهم کرده است.

مشخص نمودن مواد ارسالی و کالای در جریان ساخت به ازای هر خط

مشخص نمودن مواد ارسالی و کالای در جریان ساخت به ازای هر خط

در نرم افزار توتال در بخش تولید امکان مشخص نمودن مواد ارسال ی و کالای در جریان ساخت به ازای هر خط تولید امکان پذیر است

کنترل قطعات در جریان خط تولید

کنترل قطعات در جریان خط تولید

از قابلیتهای این نرم افزار این است که قطعات در جریان خط تولید را می تواند کنترل کند

تعریف قرارداد با پیمانکاران تولید و تحویل مواد اولیه و دریافت قطعات

تعریف قرارداد با پیمانکاران تولید و تحویل مواد اولیه و دریافت قطعات

امکان تعریف قراردادهای موردنظر خود با پیمانکاران تولید وجود دارد و همچنین می توان برای تحویل مواد اولیه و دریافت قطعات ثبت انجام داد

مشخص نمودن میزان جریمه تاخیر پیمانکاران و میزان ضایعات ایجاد شده

مشخص نمودن میزان جریمه تاخیر پیمانکاران و میزان ضایعات ایجاد شده

مشخص نمودن میزان جریمه جهت تاخیر پیمانکاران و شناسایی میزان ضایعات ایجاد شده از قابلیتهای این نرم افزار می باشد.

صدور سند حسابداری بابت رسید تولید بر اساس الگوی سند تعریف شده

صدور سند حسابداری بابت رسید تولید بر اساس الگوی سند تعریف شده

میتوان براساس الگوی سفارشی سازی شده توسط کاربر برای رسید تولید ها سند حسابداری صادر کرد.

مشاهده موجودی کالاها هر بخش از خط تولید
گزارش های انحراف مواد، انحراف دستمزد و انحراف سربار به صورت ریالی

گزارش های انحراف مواد، انحراف دستمزد و انحراف سربار به صورت ریالی

جهت مدیریت و کنترل بهتر گزارشات انحراف مواد، انحراف دستمزد و انحراف سربار به صورت ریالی در نرم افزار طراحی شده و قابل استفاده کاربران است.

ثبت اطلاعات پرسنلی، احکام، کارکرد، وام ها و

ثبت اطلاعات پرسنلی، احکام، کارکرد، وام ها و....

امکان ثبت اطلاعات پرسنلی، احکام، کارکرد، وام ها و .. برای زیر سیست حقوق و دستمزد وجود دارد.

پرداخت های مستمر وتعديلات

پرداخت های مستمر وتعديلات

امکان مشخص نمودن پرداختهای مستمر و تعدیلات وجود دارد

تعريف قوانيـن جـداول پرداختها وكسـورات

تعريف قوانيـن جـداول پرداختها وكسـورات

قابلیت تعریف قوانین جداول پرداختی ها و کسورات مربوط به پرسنل در این نرم افزار وجود دارد

معرفی جداول مالیاتی و انواع معافیت های مالیاتی

معرفی جداول مالیاتی و انواع معافیت های مالیاتی

می توان جداول مالیاتی و انواع معافیتهای مالیاتی مربوطه را تعریف کرد

امکان پرداخت مساعده، پیش پرداخت

امکان پرداخت مساعده، پیش پرداخت

پرداخت مساعده و پیش پرداخت در این نرم افزار امکانپذیر است

محاسبات عیدی و پاداش و مالیات با در نظر گرفتن معافیت ها

محاسبات عیدی و پاداش و مالیات با در نظر گرفتن معافیت ها

می توان با در نظر گرفتن معافیت های مالی عیدی و پاداش و مالیات را برای هر پرسنل محاسبه کرد.

محاسبه و صدور سند ذخیره سنوات و اعمال تغییرات معوقه جداول پرداخت و کسر با احتساب بیمه مالیات

محاسبه و صدور سند ذخیره سنوات و اعمال تغییرات معوقه جداول پرداخت و کسر با احتساب بیمه مالیات

محاسبه و صدور سند ذخیره سنوات و اعمال تغییرات معوقه جداول پرداخت و کسر با احتساب بیمه مالیات از قابلیت های این نرم افزار است.

امکان محاسبه مجدد ناشی از تغییر قوانین و روش های حقوق و دستمزد

امکان محاسبه مجدد ناشی از تغییر قوانین و روش های حقوق و دستمزد

می توان محاسبه مجدد حقوق و دستمزد ناشی از تغییر قوانین و روش های حقوق و دستمزد را انجام داد.

امکان تهیه گزارش های بیمه , مالیات

امکان تهیه گزارش های بیمه مالیات

امکان تهیه گزارش های بیمه , مالیات برای مدیران و کاربران قابل دسترسی است.

تهیه پرونده های مکانیزه برای تمامی سازمانهای ذیربط نظیر بانک ها، بیمه ها، دارائی و ..

تهیه پرونده های مکانیزه برای تمامی سازمانهای ذیربط نظیر بانک ها، بیمه ها، دارانی و

می توان جهت مکانیزه کردن پرونده های تمامی سازمانهای ذیربط نظیر بانکها، بیمه ها و دارایی و … این نرم افزار استفاده نمود.

امکان صدور سند حسابداری با ایجاد الگو توسط کاربر

امکان صدور سند حسابداری با ایجاد الگو توسط کاربر

 صدور سند حسابداری با ایجاد الگو توسط کاربر امکانپذیر است

پردازش و صدور سند به سیستم مالی به تفکیک شعب تعریف شده سازمان

پردازش و صدور سند به سیستم مالی به تفکیک شعب تعریف شده سازمان

پردازش و صدور سند به سیستم مالی به تفکیک شعب تعریف شده سازمان امکانپذیر است

خلاصه مراکز هزینه و پروژه ها و گزارش کنترلی اسناد حسابداری

خلاصه مراکز هزینه و پروژه ها و گزارش کنترلی اسناد حسابداری

قابلیت گرفتن خلاصه مراکز هزینه و پروژه ها و گزارش کنترلی اسناد حسابداری در این نرم افزار وجود دارد.

عواید سالانه به تفکیک مالیات تفکیکی

عواید سالانه به تفکیک مالیات تفکیکی

بررسی و محاسبه عواید سالانه به تفکیک مالیات تفکیکی امکانپذیر است

گزارش محاسبه ذخائر پرسنلی(مرخصی و سنوات)

گزارش محاسبه ذخائر پرسنلی

می توان در قسمت گزارشات، محاسبه ذخائر پرسنلی از قبیل مرخصی و سنوات را کنترل کرده و گزارش گیری کرد

تهیه فایلهای بیمه و مالیات با فرمت و ساختار مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی

تهیه فایلهای بیمه و مالیات با فرمت و ساختار مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی

سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برای اظهارنامه های مالیاتی و … نیازمند فایلهای با فرمت خاص خود هستند. این نرم افزار امکان تهیه این فایلها براساس فرمت خاص و قابل قبول سازمانهای مربوطه را به شما می دهد.

طبقه بندی دارائی های ثابت و دارایی ها در جریان ساخت سازمان

طبقه بندی داراییهای ثابت و دارائی ها در جریان ساخت سازمان

دارایی های ثابت یکی از اجزای مهم  دارایی های کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی است و مدیریت و کنترل آنها نیازمند دانش و تخصص و تجربه کافی برای حسابدارها می باشد به همین دلیل با شناسایی و طبقه بندی دارایی های ثابت و دارایی های در جریان ساخت سازمان می توان این مدیریت بهتر انجام بگیرد.

تخصیص شماره برچسب و پلاک دارایی به اموال

تخصیص شماره برچسب و پلاک دارایی به اموال

اختصاص شناسه و پلاک به اموال با ارزش از روش های کنترل اموال است، این عمل موجب جلوگیری از مفقود شدن، احتساب نشدن بیش از یکبار، سرقت و از قلم افتادن یک دارایی می گردد. نرم افزار توتال قابلیت تخصیص شماره برچسب و پلاک دارایی به اموال را دارد.

معرفی تجمعی اموال مشابه با پلاک مجزا

معرفی تجمعی اموال مشابه با پلاک مجزا

معرفی تجمعی اموال مشابه و همسان با پلاک مجزا می توان در این نرم افزار امکانپذیر است.

تخصیص هر پلاک دارایی به سطوح گروه و محل استقرارهای تعریف شده

تخصیص پلاک دارایی به سطوح گروه و محل استقرارهای تعریف شده

برای کنترل و ردیابی بهتر پلاکهای دارایی می توان آن را به سطوح گروه و محل استقرارهای تعریف شده توسط کاربر تخصیص داد.

نقل و انتقال دارایی در نزد اشخاص مختلف

نقل و انتقال دارایی در نزد اشخاص مختلف

در نرم افزار توتال قابلیت نقل و انتقال اموال از شخص به شخص دیگری وجود دارد و انجام آن امکان پذیر است.

نقل و انتقال دارایی در محل استقرار و مرکزهای هزینه مختلف

نقل و انتقال دارایی در محل استقرار و مرکزهای هزینه مختلف

در نرم افزار توتال قابلیت نقل و انتقال اموال بین مرکز هزینه های سازمان مربوطه وجود دارد و انجام آن امکان پذیر است.

تعین روش های محاسبه استهلاک دارایی مطابق نیاز هر سازمان ( روش مستقیم ، نزولی)

تعین روش های محاسبه استهلاک دارایی مطابق نیاز هر سازمان ( روش مستقیم ، نزولی)

این امکان وجود دارد براساس نیاز سازمان مربوطه( مستقیم، نزولی) روشهای محاسبه استهلاک دارایی تعیین شود.

محاسبه استهلاک به طور خودکار و یا دستی وثبت سند مالی مربوطه به طور همزمان

محاسبه استهلاک به طور خودکار و یا دستی وثبت سند مالی مربوطه به طور همزمان

در نرم افزار توتال می توان استهلاک دارایی ثابت را به صورت اتوماتیک یا دستی محاسبه شود و به طور همزمان ثبت سند مالی آن نیز انجام شود.

مدیریت فرآیند هایی نظیر تحصیل دارایی، مستهلک کردن دارایی , انتقال دارایی، تجدید ارزیابی دارایی، اسقاط دارایی، فروش دارایی

مدیریت فرآیند هایی نظیر تحصیل دارایی، مستهلک کردن دارایی انتقال دارایی، تجدید ارزیابی دارایی، اسقاط دارایی، فروش دارایی

جهت مدیریت و کنترل بهتر دارایی ثابت این امکان وجود دارد فرآیندهایی نظیر تحصیل دارایی، مستهلک کردن ، انتقال، تجدید ارزیابی، اسقاط و فروش آن را مدیریت کرد.

تهیه کارت دارایی(قیمت تمام شده , استهلاک , ارزش دفتری)

تهیه کارت دارایی(قیمت تمام شده , استهلاک , ارزش دفتری)

امکان تهیه کارت دارایی نظیر قیمت تمام شده، استهلاک و ارزش دفتری وجود دارد.

 

ثبت اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها و محاسبه استهلاک با نرخ جدید

ثبت اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها و محاسبه استهلاک با نرخ جدید

می توان اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها و محاسبه استهلاک با نرخ جدید را ثبت نمود.

مدیریت عملیات پایان دوره و سال مالی برای دارایی های ثابت

مدیریت عملیات پایان دوره و سال مالی برای داراییهای ثابت

تمامی عملیات پایان دوره و سال مالی برای دارایی ثابت قابل مدیریت می باشد.

تعریف انواع شابلون و صدور سند حسابداری به صورت مکانیزه

تعریف انواع شابلون و صدور سند حسابداری به صورت مکانیزه

امکان ایجاد و تعریف انواع شابلون و ثبت سند حسابداری به صورت مکانیزه در نرم افزار توتال وجود دارد.

گزارش کارت دارایی ثابت جهت ارائه اطلاعاتی نظیر سوابق تحصیل دارایی، طبقه بندی، محل استقرار

گزارش کارت دارایی ثابت جهت ارائه اطلاعاتی نظیر سوابق تحصیل دارایی، طبقه بندی، محل استقرار

جهت دسترسی به اطلاعات سوابق تحصیل دارایی، طبقه بندی و محل استقرار آن و ارائه گزارش کارت دارایی ثابت امکان پذیر می باشد.

نمایش استهلاک های ثبت شده و پیش بینی استهلاک و غیره برای هر پلاک دارائی

نمایش استهلاک های ثبت شده و پیش بینی استهلاک و غیره برای هر پلاک دارائی

امکان پیش بینی استهلاک و عملیاتی نظیر آن برای هر پلاک دارائی و مشاهده استهلاکهای ثبت شده وجود دارد.

گزارش تراز دارایی ها در سطوح مختلف

گزارش تراز دارایی ها در سطوح مختلف

می توان در سطوح مختلف از تراز دارایی ها گزارش گرفت و کاربر از آن استفاده کرد.

اختتام محاسبه استهلاک برای دارائی ها(فروش رفته , خسارت دیده و ....)

اختتام محاسبه استهلاک برای دارائی ها(فروش رفته , خسارت دیده و ....)

امکان خاتمه دادن محاسبه استهلاک دارایی که فروش رفته یا خسارت دیده و یا متحمل چنین رخدادی شده است وجود دارد.

امکان تعریف پروژه های متعدد به صورت مجزا و مراکز هزینه هر پروژه

امکان تعریف پروژه های متعدد (نامحدود) به صورت مجزا و مراکز هزینه هر پروژه

امکان تعریف پروژه های متعدد قابل ارائه به کلیه شرکت های پیمانکاری و ساختمانی می باشد. در این نرم افزار می توانید کلیه امور مربوط به پروژه های خود را به تفکیک مدیریت نمایید.

امکان تعریف درآمد ها و عوامل هزینه به تفکیک دستمزد , مواد و مصالح , سربار

امکان تعریف درآمدها و عوامل هزینه به تفکیک دستمزد، مواد و مصالح، سربار

این نرم افزار امکان تعریف درآمد ها و عوامل هزینه به تفکیک دستمزد , مواد و مصالح , سربار فراهم می کند.

امکان تعریف اشخاص به تفکیک پیمانکاران , کارفرمایان , کارمندان , کارگران , فروشندگان مصالح , شرکا , خریداران و ........

امکان تعریف اشخاص به تفکیک پیمانکاران کارفرمایان، کارمندان، کارگران، فروشندگان مصالح، شرکا، خریداران و..

امکان تعریف اشخاص به تفکیک پیمانکاران , کارفرمایان , کارمندان , کارگران , فروشندگان مصالح , شرکا , خریداران و … جهت کنترل پروژه ها و عملیات مرتبط با آن وجود دارد.

امکان ثبت انواع صورت وضعیت عادی و تعدیلی افزایشی یا کاهشی

امکان ثبت انواع صورت وضعیت عادی و تعدیلی افزایشی و کاهشی

با توجه به شرایط پروژه و نیاز به فراهم کردن صورت وضعیت پیمان در پایان هر دوره به صورت عادی، تعدیلی افزایشی یا کاهشی شرکت مربوطه، امکان ثبت آن در نرم افزار وجود دارد.

امکان گزارش گیری از میزان پیشرفت هر پروژه براساس مفاد ثبت شده در قرارداد و صورت وضعیت های ارسال شده

امکان گزارش گیری از میزان پیشرفت هر پروژه بر اساس مفاد ثبت شده در قرارداد و صورت وضعیت های ارسال شده

گزارش گیری از میزان پیشرفت هر پروژه براساس مفاد ثبت شده در قرارداد و صورت وضعیت های ارسال شده در نرم افزار توتال امکانپذیر است.

امکان ثبت هزینه های انجام شده برای هر قرار داد به تفکیک:

امکان ثبت هزینه های انجام شده برای هر قرارداد به تفکیک شامل

می توان هزینه های انجام شده برای هر قرارداد پیمانکاری را به تفکیک ثبت نمود.

انواع فاکتور های خرید , مصرفی , فروش , مرجوعی مصالح

انواع فاکتورهای خرید، مصرفی، فروش مرجوعی مصالح

یکپارچگی سیستم پیمانکاری با سیستم های انبار,دریافت پرداخت و حقوق دستمزد

یکپارچگی سیستم پیمانکاری با سیستم های انبار,دریافت پرداخت و حقوق دستمزد

جهت ثبت اسناد مربوط به فرآیند های پیمانکاری نیاز به استفاده از سیستم های انبار، خزانه داری و حقوق و دستمزد می باشد لذا در این نرم افزار به دلیل بکپارچه بودن این سیستم ها با سیستم پیمانکاری قابلیت ثبت تمامی فرایند های مربوطه را دارد.

امکان ثبت صورت وضعیت برای پیمانکاران دسته دو

امکان ثبت صورت وضعیت برای پیمانکاران دسته دو

در نرم افزار توتال امکان ثبت صورت وضعیت برای پیمانکاران دسته دو نیز وجود دارد.

امکان انجام تسویه برای انواع صورت وضعیت های دریافتی و پرداختی و همچنین صورت هزینه های اعتباری

امکان انجام تسویه برای انواع صورت وضعیت های دریافتی و پرداختی و همچنین صورت هزینه های اعتباری

از قابلیت های این نرم افزار انجام عملیات تسویه برای انوع صورت وضعیتهای دریافتی و پرداختی و هزینه های اعتباری می باشد.

امکان صدور سند اتومات حسابداری برای صورت وضعیت های ارسالی به کارفرما

امکان صدور سند اتومات حسابداری برای صورت وضعیت های وصولی از پیمانکار دسته دو

براحتی می توان برای هر صورت وضعیت وصولی از پیمانکار دسته دو به صورت اتوماتیک در نرم افزار سند حسابداری صادر کرد.

امکان صدور سند اتومات حسابداری برای صورت وضعیت های وصولی از پیمانکار دسته دو

امکان صدور سند اتومات حسابداری برای صورت وضعیت های وصولی از پیمانکار دسته دو

براحتی می توان برای هر صورت وضعیت وصولی از پیمانکار دسته دو به صورت اتوماتیک در نرم افزار سند حسابداری صادر کرد.

امکان ثبت کارکرد کارگران، پیمانکاران برای چندین پروژه به صورت همزمان

امکان ثبت کارکرد کارگران، پیمانکاران برای چندین پروژه به صورت همزمان

به جهت ماهیت فرآیندهای پیمانکاری و نیازمندی بکارگیری کارگران و پیمانکاران به صورت همزمان در چندین پروژه مختلف، امکان ثبت کارکرد این افراد وجود دارد.

امکان محاسبه سود و زیان به تفکیک پروژه ها

امکان محاسبه سود و زیان به تفکیک پروژه ها

در نرم افزار توتال می توان سود و زیان حاصل شده به تفکیک هر پروژه را محاسبه نمود.

امکان تهیه گزارش از ریز هزینه های انجام شده در هر پروژه به تفکیک و ارائه صورت هزینه به کارفرما

امکان تهیه گزارش از ریز هزینه های انجام شده در هر پروژه به تفکیک و ارائه صورت هزینه به کارفرما

جهت سهولت در مدیریت ریزهزینه های در هر پروژه این امکان فراهم شده است تا بتوان به تفکیک هر پروژه و صورت هزینه ها و ریز هزینه های پروژه را به کارفرما گزارش داد.

امکان تهیه گزارش از فازهای مختلف پروژه ها

امکان تهیه گزارش از فازهای مختلف پروژه ها

در نرم افزار توتال امکان گرفتن گزارش از فازهای مختلف پروژه ها وجود دارد.

امکان ثبت سفارشات مشتریان بطور همزمان با تعداد نامحدود صندوق

امکان ثبت سفارشات مشتریان بطور همزمان با تعداد نامحدود صندوق

جهت استفاده از نرم افزار برای سفارش گیری در رستوران ها این نرم افزار قابلیت ثبت سفارشات مشتریان به طور همزمان همراه با تعداد نامحدود صندوق می باشد.

قابلیت نصب نامحدود پرینتر برای آشپزخانه و Deliveryو آدرس دهی به هر صندوق بصورت مجزا

قابلیت نصب نامحدود پرینتر برای آشپزخانه و Deliveryو آدرس دهی به هر صندوق بصورت مجزا

امکان نصب بی شمار دستگاه پرینتر برای آشپزخانه و بخش توزیع و تحویل سفارش و همچنین آدرس دهی به هر صندوق به صورت جداگانه وجود دارد.

قابلیت اتصال به دستگاه سفارش گیر گارسون (تبلت) بصورت نامحدود

قابلیت اتصال به دستگاه سفارش گیر کارسون (تبلت) بصورت نامحدود

می توان تمامی گارسونهای حاضر در رستوران را به تبلت جهت سفارش گیری تجهیز. کرد به گونه ایی که سفارشهای آنان به نرم افزار ارسال شود

امکان کنترل حساب اشخاص اعم از تامین کنندگان و مشتریان

امکان کنترل حساب اشخاص اعم از تامین کنندگان و مشتریان

امکان کنترل و مدیریت حساب اشخاص تامین کنندگان مواد اولیه و … و مشتریان رستوران وجود دارد

امکان کنترل انبار به سه روش زیر و امکان بدست آوردن مغایرت از روش های موجود

امکان کنترل انبار به سه روش زیر و امکان بدست آوردن مغایرت از روش های موجود

 • حواله خروج از انبار
 • روش فرمالاسیون (آنالیز مواد)
 • کنترل انبار روزانه به روش ماتریس

 

امکان تعریف ساختار محصول(تعیین مواد اولیه و نیمه ساخته تشکیل دهنده محصول)

امکان تعریف ساختار محصول(تعیین مواد اولیه و نیمه ساخته تشکیل دهنده محصول)

جهت سهولت در تعریف محصول امکان تعریف ساختار محصول شامل تعیین مواد اولیه و نیمه ساخته تشکیل دهنده آن وجود دارد.

گزارش متنوع از قسمت های مختلف فروش , حسابداری فروش , مشتریان , مشترکین , قابلیت ثبت و کنترل هزینه ها

گزارش متنوع از قسمت های مختلف فروش , حسابداری فروش , مشتریان , مشترکین , قابلیت ثبت و کنترل هزینه ها

جهت کنترل توسط مدیریت رستوران میتوان گزارشات متنوعی از بخشهای فروش و حسابداری آن، مشتریان و مشترکین و همچنین ثبت هزینه و کنترل آن استفاده کرد.

گزارشات فروش بر اساس ریز کالا و مشتریان به تفکیک روز، ماه، سال

گزارشات فروش بر اساس ریز کالا و مشتریان به تفکیک روز، ماه، سال

امکان گزارش گیری از فروش مشتریان به ریز کالا یا خدمت به تفکیک روزانه، ماهانه و حتی سالانه وجود دارد تا بتوان تقاضای مشتریان را مورد بررسی قرار داده و پیش بینی تولید کالا یا خدمت و نحوه عرضه ی آن صورت پذیرد.

گزارشات کامل مربوط به مسائل امنیتی (فاکتور های حذف شده، ویرایش شده، تخفیف خورده و چاپ مجدد )

گزارشات کامل مربوط به مسائل امنیتی (فاکتور های حذف شده، ویرایش شده، تخفیف خورده و چاپ مجدد )

به لحاظ مدیریت در عملکرد پرسنل به دلایل امنیتی سازمان مربوطه می توان گزارشاتی جهت فاکتورهای حذف شده، ویرایش شده، تخفیف خورده و چاپ مجدد از سیستم دریافت کرد.

گزارش فروش صندوق , محصولات به تفکیک کالا و گروه کالا , فاکتورهای حذف شده و ویرایش شده

گزارش فروش صندوق , محصولات به تفکیک کالا و گروه کالا , فاکتورهای حذف شده و ویرایش شده

جهت پیش بینی فروش کالا یا خدمت و نیاز سنجی مشتریان صاحبان کسب و کار، نیازدارند گزارشات فروش از صندوق، فاکتورهای حذف شده و ویرایش شده و همچنین گزارشات محصول به تفکیک گروه کالایی، ریز کالا دریافت نمایند.

گزارش از گروه های غذایی و غذا های پر فروش , مقایسه ای فروش

گزارش از گروه های غذایی و غذا های پر فروش , مقایسه ای فروش

همچنین جهت تبلیغات و ارائه پرموشن های مربوط جهت فروش بهتر رستورانها میتوان با استفاده از گزارشات گروه های غذایی و غذاهای پرفروش و مقایسه فروش آنها بهترین تصمیم اتخاذ گردد.

 • نام شرکت:نیک محاسب فرنود

 

 • مدیریت:جناب آقای محمدحسین حسینی

 

 • موبایل:09140988446

 

 • تلفن:03434328764
 • نام شرکت:موسسه امین محاسب سورین
 • مدیریت:جناب آقای ابولفضل امینیان
 • موبایل:09124318481
 • تماس:02188522438
 • ایمیل:Info@Draminiyan.ir
 • سایت:draminiyan.ir
 • آدرس:تهران سهروردی شمالی برج بهشت طبقه دوم واحد بیست یک
 • نام شرکت:موسسه ارقام تراز آرمین

 

 • مدیریت:جناب آقای مهدی قربانی مهر

 

 • موبایل:09133705034

 

 • تلفن:03132120270
 • نام شرکت:تراز حساب

 

 • مدیریت:جناب آقای قربانی

 

 • موبایل:09153614460
 • نام شرکت:موسسه آموزشی فرتاک

 

 • مدیریت:سرکار خانم منیره قائمی

 

 • موبایل:09122539642

 

 • تلفن:02532312569
 • نام شرکت:دقیق محاسب ژرف

 

 • مدیریت:سرکار خانم بریجانیان

 

 • موبایل:09123432031

 

 • تلفن:02165361367
 • نام شرکت:حسابداران آریا ساتین
 • مدیریت:سرکار خانم زینب خوئی برکوک
 • تلفن:02126141523/02126141564
 • ایمیل:ariasaatin@gmail.com
 • همراه:09127219609
 • آدرس:تهران، منطقه 8، محله کرمان، بزرگراه رسالت، خیابان کرمان جنوبی، نبش اردستانی، پلاک 119، طبقه دوم، واحد 3
 • نام شرکت:سیستم پردازان حسابگر

 

 • مدیریت:جناب آقای غلامعلی افشار

 

 • موبایل:09123407326

 

 • تلفن:02188902689

مدیریت: جناب آقای ابوالفضل امینیان – تلفن تماس: ۸۸۵۲۲۴۳۸ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۳۱۸۴۸۱

 • نام شرکت:ترازحسابان

 

 • مدیریت:جناب آقای جواد تقی زاده اظهری

 

 • موبایل:09124573199

 

 • تلفن:02144445600
 • نام شرکت:رادین حساب آتیه
 • مدیریت:جناب آقای وادی نژاد
 • موبایل:09901918618/02144485481
 • ایمیل:radinhesab@yahoo.com
 • سایت:Radinhesab.ir
 • آدرس:استان تهران – منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله پونک ، خیابان پارک ، بلوار شهیدنعمت اله فلاح زاده (همیلا) ، پلاک -18 ، طبقه اول

چطور میتونیم کمکتون کنیم؟

توتال، جهت پاسخگویی به نیازهای آتی سازمانها، خدمات پشتیبانی خود را با بهره گیری از کارشناسان متخصص و کاربلد خود، در کوتاه ترین زمان به مشتریان عرضه داشته و جهت افزایش دایره انتخاب، خدمات خود را به شکل های مختلف ارائه میدهد.