تلفن فروش: 02188508345

مــــــــوبــــــــــایــــل:09120430113

نرم افزار مالی TOTAL-FC

نرم افزار پایه توتال برای عملیات مالی باحجم محدود و دارای تمام قابلیت های لازم برای مدیریت و کنترل عملیات مالی شرکت می باشد.
Total-C، نگرشی بسیار شفاف و روشن، از تعاملات مالی شرکت را برای شما فراهم می آورد.

امکانات

طبقه بندی حساب ها تا 1 سطح تفصیلی و صدور اسناد

طبقه بندی حساب ها تا 1 سطح تفصیلی و صدور اسناد

 

درج انواع کدینگ پیش فرض بازرگانی، تولیدی و خدماتی

درج انواع کدینگ پیش فرض بازرگانی، تولیدی و خدماتی

صدور اسناد روزانه و ماهانه

صدور اسناد روزانه و ماهانه

گزارش های دفتر روزنامه و دفتر کل و تنظیم ستون ها و فرمت دفتر روزنامه و کل

Proactively reduce write-offs and improve your margin by understanding if and when customers will pay their invoices.

learn more >

تولید فایل TTMS معاملات فصلی و گزارش های ارزش افزوده برای دارایی

Actively monitor cash flow, identify current and future trends, and make data-driven decisions using finance insights (preview), an intelligent and customizable cash flow–forecasting solution.

در گزارش ها امکان ادغام اطلاعات سال های مالی مختلف

در گزارش ها امکان ادغام اطلاعات سال های مالی مختلف

 

آنالیز دفاتر و ترازهای آزمایشی در سطوح مختلف

آنالیز دفاتر و ترازهای آزمایشی در سطوح مختلف

 

عملیات بستن حساب ها و افتتاحیه در سال بعد تعیین حقوق دسترسی بر روی حساب ها و اسناد

Proactively reduce write-offs and improve your margin by understanding if and when customers will pay their invoices.

learn more >

پشتیبانی از تمامی ارزها و امکان ثبت چند نرخ ارز در یک روز در نرم افزار حسابداری چند ارزی

پشتیبانی از تمامی ارزها و امکان ثبت چند نرخ ارز در یک روز در نرم افزار حسابداری چند ارزی

صدور سند تسعیر ارز بر اساس آخرین سطح حسابها

صدور سند تسعیر ارز بر اساس آخرین سطح حسابها

ادامه مطلب >

ورود اطلاعات اسناد ارزی به صورت ریالی و تبدیل آن به مقدار ارز مورد نظر و برعکس و همچنین برقراری کنترل های لازم در نرم افزار حسابداری چند ارزی

ورود اطلاعات اسناد ارزی به صورت ریالی و تبدیل آن به مقدار ارز مورد نظر و برعکس و همچنین برقراری کنترل های لازم در نرم افزار حسابداری چند ارزی

ورود اطلاعات نقد و بانک (دریافت و پرداخت) ارزی به صورت ریالی و تبدیل آن به مقدار ارز مورد نظر و برعکس و همچنین برقراری کنترل های لازم در نرم افزار حسابداری چند ارزی

ورود اطلاعات نقد و بانک (دریافت و پرداخت) ارزی به صورت ریالی و تبدیل آن به مقدار ارز مورد نظر و برعکس و همچنین برقراری کنترل های لازم در نرم افزار حسابداری چند ارزی

گزارش ساده و تحلیلی اسناد، دفات، ترازها بر اساس ارز مرجع و تمامی ارزهای مختلف

گزارش ساده و تحلیلی اسناد، دفات، ترازها بر اساس ارز مرجع و تمامی ارزهای مختلف

کلیه عملیات دریافت و پرداخت و ضمانت نامه ها به همراه صدور سند اتومات

کلیه عملیات دریافت و پرداخت و ضمانت نامه ها به همراه صدور سند اتومات

ثبت تمامی فرآیند‌های گردش چک و تنخواه گردان

ثبت تمامی فرآیند‌های گردش چک و تنخواه گردان

 

امکان دریافت صورتحساب بانک و تهیه مغایرت بانکی خودکار

دریافت صورتحساب بانک و تهیه مغایرت بانکی خودکار

 

امکان راس‌گیری دریافت‌ها و پرداخت‌ها

امکان راس‌گیری دریافت‌ها و پرداخت‌ها

چاپ چک و لیست چک‌های سررسید شده، در جریان وصول و خرج شده

چاپ چک و لیست چک‌های سررسید شده، در جریان وصول و خرج شده

تعريف مشخصات كالا و اطلاعات تكميلي (تصاوير و …)، انبارهای صنعتی و بازرگانی

تعريف مشخصات كالا و اطلاعات تكميلي (تصاوير و …)، انبارهای صنعتی و بازرگانی

ادامه مطلب >

پیاده سازی چرخه کامل سفارشات و برگه های انبار

پیاده سازی چرخه کامل سفارشات و برگه های انبار

ادامه مطلب >

ورود و خروج كالا از انبار همراه با اطلاعات تکمیلی به صورت پك و بچ و انبارگردانی

ورود و خروج كالا از انبار همراه با اطلاعات تکمیلی به صورت پك و بچ و انبارگردانی

ادامه مطلب >

روش هاي مختلف قيمت گذاري (ريالي-ارزي) و قيمت گذاري اسناد انبار

روش هاي مختلف قيمت گذاري (ريالي-ارزي) و قيمت گذاري اسناد انبار

ادامه مطلب >

گزارش مانده و كاردكس مقداري ريالي انبار(مشروح و خلاصه) و فهرست مغایرت ها

گزارش مانده و كاردكس مقداري ريالي انبار(مشروح و خلاصه) و فهرست مغایرت ها

ادامه مطلب >

صدور اینویس و همچنین ثبت کالاهای اینویس با جزئیات

صدور اینویس و همچنین ثبت کالاهای اینویس با جزئیات

تفکیک نرخ کالا و هزینه های سفارشات خارجی در زمان ورود به انبار

تفکیک نرخ کالا و هزینه های سفارشات خارجی در زمان ورود به انبار

مدیریت و کنترل سفارشات پروژه محور و کنترل آن در انبار و فرآیند فروش

مدیریت و کنترل سفارشات پروژه محور و کنترل آن در انبار و فرآیند فروش

صدور رسید کالا بر اساس اینویس و مشاهد مانده کالای رسید نشده

صدور رسید کالا بر اساس اینویس و مشاهد مانده کالای رسید نشده

گزارشات کامل از از پروفورما و اینویس های صادره از پروفورما

گزارشات کامل از از پروفورما و اینویس های صادره از پروفورما

امکان تعریف پروژه های متعدد (نامحدود) به صورت مجزا

امکان تعریف پروژه های متعدد (نامحدود) به صورت مجزا

ادامه مطلب >

امکان تعریف مراکز هزینه

امکان تعریف مراکز هزینه

ادامه مطلب >

امکان تعریف اشخاص به تفکیک پیمانکاران، کارفرمایان، کارمندان، کارگران، فروشندگان مصالح، شرکا، خریداران و…

امکان تعریف اشخاص به تفکیک پیمانکاران، کارفرمایان، کارمندان، کارگران، فروشندگان مصالح، شرکا، خریداران و…

ادامه مطلب >

امکان ثبت کارکرد کارگران، پیمانکاران برای چندین پروژه به صورت همزمان

ثبت و ویرایش انواع فاکتورهای خرید، مصرفی، فروش، مرجوعی مصالح برای هر پروژه

ادامه مطلب >

امکان ثبت انواع هزینه ها به تفکیک پروژه (هزینه حقوق و دستمزد، خرید مصالح، اداری و…)

ثبت و ویرایش انواع فاکتورهای خرید، مصرفی، فروش، مرجوعی مصالح برای هر پروژه

ادامه مطلب >

امکان تعریف تنخواه گردانها و ثبت هزینه های انجام شده توسط آنها به تفکیک پروژه ها

امکان تعریف تنخواه گردانها و ثبت هزینه های انجام شده توسط آنها به تفکیک پروژه ها

ادامه مطلب >

امکان محاسبه سود و زیان به تفکیک پروژه ها

امکان محاسبه سود و زیان به تفکیک پروژه ها

ادامه مطلب >

امکان تهیه گزارش از ریز هزینه های انجام شده در هر پروژه به تفکیک و ارائه صورت هزینه به کارفرما

امکان تهیه گزارش از ریز هزینه های انجام شده در هر پروژه به تفکیک و ارائه صورت هزینه به کارفرما

ادامه مطلب >

امکان تهیه گزارش از فازهای مختلف پروژه ها

امکان تهیه گزارش از فازهای مختلف پروژه ها

ادامه مطلب >

ثبت و ویرایش انواع فاکتورهای خرید، مصرفی، فروش، مرجوعی مصالح برای هر پروژه

ثبت و ویرایش انواع فاکتورهای خرید، مصرفی، فروش، مرجوعی مصالح برای هر پروژه

ادامه مطلب >

امکان دسته بندی و تعریف انواع ابزار و مصالح

امکان دسته بندی و تعریف انواع ابزار و مصالح

ادامه مطلب >

ثبت اطاعات پرسنلی,احکام,کارکرد,وام ها...و پرداخت های مستمر و تعدیلات

ثبت اطلاعات پرسنلی، احکام، کارکرد، وام ها و....

تعریف قوانین جداول پرداخت ها,کسور و جداول مالیاتی

تعريف قوانيـن جـداول پرداختها وكسـورات

معرفی انواع معافیت های مالیاتی

معرفی جداول مالیاتی و انواع معافیت های مالیاتی

امکان پرداخت مساعده,پیش پرداخت ,محاسبات عیدی و پاداش و مالیات با در نظر گرفتن معافیت ها محاسبه و صدور سند ذخیره سنوات و اعمال تغییرات معوقه جداول پرداخت و کسر با احتساب بیمه مالیات

امکان پرداخت مساعده، پیش پرداخت

امکان محاسبه مجدد ناشی از تغییر قوانین و روش های حقوق و دستمزد

امکان محاسبه مجدد ناشی از تغییر قوانین و روش های حقوق و دستمزد

امکان تهیه گزارش های بیمه,مالیات و تهیه پرونده های مکانیزه برای تمامی سازمانهای ذیربط نظیر بانک ها,بیمه ها,دارائی ها..

امکان محاسبه مجدد ناشی از تغییر قوانین و روش های حقوق و دستمزد

صدور سند حسابداری با ایجاد الگو توسط کاربر

صدور سند حسابداری بابت رسید تولید بر اساس الگوی سند تعریف شده

پردازش و صدور سند به سیستم مالی به تفکیک شعب تعریف شده سازمان

پردازش و صدور سند به سیستم مالی به تفکیک شعب تعریف شده سازمان

خلاصه مراکز هزینه و گزارش کنترلی اسناد حسابداری

خلاصه مراکز هزینه و پروژه ها و گزارش کنترلی اسناد حسابداری

عواید سالانه به تفکیک مالیات تفکیکی

عواید سالانه به تفکیک مالیات تفکیکی

گزارش محاسبه ذخائر پرسنلی

گزارش محاسبه ذخائر پرسنلی

تهیه فایل های بیمه و مالیات با فرمت و ساختار مورد نظر سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی

تهیه فایلهای بیمه و مالیات با فرمت و ساختار مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی

مدیریت: جناب آقای ابوالفضل امینیان-تلفن تماس: ۸۸۵۲۲۴۳۸ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۳۱۸۴۸۱

مدیریت: جناب آقای مهدی قربانی مهر -تلفن تماس: ۳۲۱۲۰۲۷۰ – ۰۳۱ -همراه : ۰۹۱۳۳۷۰۵۰۳۴

مدیریت: جناب آقای قربانی-همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۴۴۶۰

مدیریت: سرکار خانم منیره قائمی-تلفن تماس: ۳۲۳۱۲۵۶۹-۰۲۵ همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۹۶۴۲

مدیریت: سرکار خانم بریجانیان-تلفن تماس: ۶۵۳۶۱۳۶۷- ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۳۴۳۲۰۳۱

مدیریت: سرکار خانم زینب خوئی برکوک – تلفن تماس : ۲۶۱۴۱۵۲۳ – ۰۲۱ – ۲۶۱۴۱۵۶۴ – ۰۲۱ همراه : ۰۹۱۲۷۲۱۹۶۰۹

مدیریت: جناب آقای غلامعلی افشار – تلفن تماس: ۸۸۹۰۲۶۸۹ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۳۴۰۷۳۲۶

مدیریت: جناب آقای ابوالفضل امینیان – تلفن تماس: ۸۸۵۲۲۴۳۸ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۳۱۸۴۸۱

مدیریت: جناب آقای جواد تقی زاده اظهری – تلفن تماس: ۴۴۴۴۵۶۰۰- ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۵۷۳۱۹۹

مدیریت: جناب آقای وادی نژاد – تلفن تماس: ۴۴۴۸۵۴۸۱ – ۰۲۱ – همراه: ۰۹۹۰۱۹۱۸۶۱۸

چطور میتونیم کمکتون کنیم؟

توتال، جهت پاسخگویی به نیازهای آتی سازمانها، خدمات پشتیبانی خود را با بهره گیری از کارشناسان متخصص و کاربلد خود، در کوتاه ترین زمان به مشتریان عرضه داشته و جهت افزایش دایره انتخاب، خدمات خود را به شکل های مختلف ارائه میدهد.