تلفن فروش: 02188508345

مــــــــوبــــــــــایــــل:09120430113

 • ترکیبی
 • فورواردری جاده ای
 • فورواردری کشتیرانی
 • حمل ریلی
 • حمل و نقل بین المللی _ هوایی
 • مدیریت حمل و نقل داخلی , بین المللی و ترانزیت سوخت
 • حمل و نقل کریری
 • قرار داد رانندگان
 • مدیریت کشتیرانی
مدیریت کامل فرآیند حمل چند وجهی

مدیریت کامل فرآیند حمل چند وجهی

کنترل Agent در حمل صادراتی و وارداتی

کنترل Agent در حمل صادراتی و وارداتی

کنترل و مدیریت نوسانات ارز در فرآیند حمل

کنترل و مدیریت نوسانات ارز در فرآیند حمل

شناسایی و مدیریت بهای تمام شده دربخشهای مختلف حمل از جمله دریایی,ریلی....

شناسایی و مدیریت بهای تمام شده دربخشهای مختلف حمل از جمله دریایی,ریلی….

مدیریت نمایندگی های مختلف

مدیریت نمایندگی های مختلف

مدیریت فرایند برگه های CMR و BL

مدیریت فرایند برگه های CMR و BL

مدیریت اعلام وصول پروانه های گمرکی و بیمه های تضمین ترانزیت

مدیریت اعلام وصول پروانه های گمرکی و بیمه های تضمین ترانزیت

کنترل دموراژ خطوط کشتیرانی و رانندگان

کنترل دموراژ خطوط کشتیرانی و رانندگان

صدور بارنامه جاده ای و مدیریت کانتینر ها درحمل فورواردری

صدور بارنامه جاده ای و مدیریت کانتینر ها درحمل فورواردری

انتقال کلیه اسناد هزینه و درآمد به صورت خودکار به سیستم مالی,مشاهده اطلاعات آماری,درآمد ریالی...

انتقال کلیه اسناد هزینه و درآمد به صورت خودکار به سیستم مالی,مشاهده اطلاعات آماری,درآمد ریالی…

صدور صورت حساب به صورت ریالی و ارزی برای صاحب کالا و صدور فاکتور خدمات و هزینه

صدور صورت حساب به صورت ریالی و ارزی برای صاحب کالا و صدور فاکتور خدمات و هزینه

ارزی و سود و زیان هر سفر و محموله کنترل و گزارشات کانتینر شامل :ورود و خروج

ارزی و سود و زیان هر سفر و محموله کنترل و گزارشات کانتینر شامل :ورود و خروج

کانتینر از مرز ها,سفرها,درآمد و هزینه آن

کانتینر از مرز ها,سفرها,درآمد و هزینه آن

معرفی خطوط کشتیرانی و ثبت بارنامه BL- FBL

معرفی خطوط کشتیرانی و ثبت بارنامه BL- FBL

صدور پروفرمای حمل بر اساس توافق مشتری با شرکت

صدور پروفرمای حمل بر اساس توافق مشتری با شرکت

ثبت و کنترل عملیات صادرات و ترانزیت کالاهای کانتینری

ثبت و کنترل عملیات صادرات و ترانزیت کالاهای کانتینری

ثبت اطلاعات مرتبط با هزینه ها, تعرف ها , نرخ های ارزی ,هزینه های THC...

ثبت اطلاعات مرتبط با هزینه ها, تعرف ها , نرخ های ارزی ,هزینه های THC…

انتقال کلیه اسناد هزینه و درآمد به صورت خودکار به سیستم مالی

امکان کنترل حساب اشخاص اعم از تامین کنندگان و مشتریان

کنترل گزارش های مربوط به ورود و خروج کانتینر از مرزها و بوکینگ کشتیرانی

کنترل گزارش های مربوط به ورود و خروج کانتینر از مرزها و بوکینگ کشتیرانی

مدیریت بارنامه ریلی و هزینه های آن

مدیریت بارنامه ریلی و هزینه های آن

مدیریت و کنترل کدهای اکسپیدتیور ایران CIS

مدیریت و کنترل کدهای اکسپیدتیور ایران CIS

مدیریت حرکت و توقعات واگن ها و کنترل ایستگاه های بارگیری

مدیریت حرکت و توقعات واگن ها و کنترل ایستگاه های بارگیری

کنترل و مدیریت در خواستها و واگذاری واگن ها

کنترل و مدیریت در خواستها و واگذاری واگن ها

ثبت هزینه های مربوط به مسیر های ایران و CIS

ثبت هزینه های مربوط به مسیر های ایران و CIS

انتقال کلیه اسناد هزینه و درآمد به صورت خودکار به سیستم مالی

امکان کنترل حساب اشخاص اعم از تامین کنندگان و مشتریان

صدور بارنامه هوایی HWBL و MWBL

صدور بارنامه هوایی HWBL و MWBL

کنترل لحظه به لحظه اطلاعات و تغغییرات کانتینر

کنترل لحظه به لحظه اطلاعات و تغغییرات کانتینر

صدور قبض انبار هوایی

صدور قبض انبار هوایی

ثبت اطلاعات مرتبط با هزینه ها, تعرفه ها و نرخ های ارزی برای پرونده های وارداتی ,صادراتی و موارد خاص

ثبت اطلاعات مرتبط با هزینه ها, تعرفه ها و نرخ های ارزی برای پرونده های وارداتی ,صادراتی و موارد خاص

ثبت ,کنترل و مدیریت عملیات حمل سوخت شامل نفت, گازوئیل و گاز

ثبت ,کنترل و مدیریت عملیات حمل سوخت شامل نفت, گازوئیل و گاز

ثبت بارنامه های CMR و بارنامه داخلی, پلیس راهی و بارنامه شرکت نفت

ثبت بارنامه های CMR و بارنامه داخلی, پلیس راهی و بارنامه شرکت نفت

مدیریت حمل کریری و فورواردری سوخت

مدیریت حمل کریری و فورواردری سوخت

ثبت و کنترل تانکر ها و شناسایی درامد و محاسبه سود و زیان هر تانکر

ثبت و کنترل تانکر ها و شناسایی درامد و محاسبه سود و زیان هر تانکر

کنترل میزان سوخت و افت بار در مبدا و مقصد

کنترل میزان سوخت و افت بار در مبدا و مقصد

مدیریت مبالغ اضافه تناژ و پشت بارنامه

مدیریت مبالغ اضافه تناژ و پشت بارنامه

کنترل و رصد هزینه های حمل سوخت

کنترل و رصد هزینه های حمل سوخت

انتقال کلیه اسناد هزینه و درامد به صورت خودکار به سیستم مالی

انتقال کلیه اسناد هزینه و درامد به صورت خودکار به سیستم مالی

انتقال کلیه اسناد هزینه و درامد به صورت خودکار به سیستم مالی

انتقال کلیه اسناد هزینه و درامد به صورت خودکار به سیستم مالی

صدور و مدیریت درخواست : مجوز قرنطینه دوزبلاغ و تسویه دوزبلاغ صدور خروج موقت

صدور و مدیریت درخواست : مجوز قرنطینه دوزبلاغ و تسویه دوزبلاغ صدور خروج موقت

ثبت اطلاعات خرید کارنه ارسال کارنه به شعبات فروش کارنه و ثبت اطلاعات حمل

ثبت اطلاعات خرید کارنه ارسال کارنه به شعبات فروش کارنه و ثبت اطلاعات حمل

کنترل و مدیریت تلکس و ویزای رانندگان

کنترل و مدیریت تلکس و ویزای رانندگان

مدیریت ماشین ها در مرز خروج و ورود کنترل

مدیریت ماشین ها در مرزخروج و ورود ,کنترل

ثبت بیمه و کلوز های بیمه باربری

ثبت بیمه و کلوز های بیمه باربری

مدیریت فرایند برگه های بارنامه CMR و بارنامه داخلی و امکان صدور سامانه برخط CMR

مدیریت فرایند برگه های بارنامه CMR و بارنامه داخلی و امکان صدور سامانه برخط CMR

کنترل تاخیر در تخلیه بار ماشین ها

کنترل تاخیر در تخلیه بار ماشین ها

شناسایی درامد و تسهیم هزینه ها در محموله ها

شناسایی درامد و تسهیم هزینه ها در محموله ها

ثبت اطلاعات مربوط به توافقات با راننده یاشرکت کریر ازقبیل:کرایه پایه حمل,نرخ اضافه تناژ و مدت زمان حمل

ثبت اطلاعات مربوط به توافقات با راننده یاشرکت کریر ازقبیل:کرایه پایه حمل,نرخ اضافه تناژ و مدت زمان حمل

مشخص نمودن پیش کرایه,پس کرایه و تاریخ سر رسید پس کرایه

مشخص نمودن پیش کرایه,پس کرایه و تاریخ سر رسید پس کرایه

دریافت اطلاعات کامل راننده , اطلاعات ماشین و طرف مالی ماشین

دریافت اطلاعات کامل راننده , اطلاعات ماشین و طرف مالی ماشین

ثبت اطلاعات توافقی با راننده بابت برگشت کانتینر خالی

ثبت اطلاعات توافقی با راننده بابت برگشت کانتینر خالی

محاسبه خودکار اضافه تناژ,کنترل کاپوتاژ ماشین و ویزای رانندگان

محاسبه خودکار اضافه تناژ,کنترل کاپوتاژ ماشین و ویزای رانندگان

شناسایی منابع درامدی خدمات ارائه شده به رانندگان

شناسایی منابع درامدی خدمات ارائه شده به رانندگان

انتقال کلیه اسناد هزینه ودرامد به صورت خودکار به سیستم مالی

انتقال کلیه اسناد هزینه ودرامد به صورت خودکار به سیستم مالی

تعریف کشتی , ظرفیتهای بارگیری , مسیر های کشتی و Rotation

تعریف کشتی , ظرفیتهای بارگیری , مسیر های کشتی و Rotation

ایجاد بوکینگ و اضافه کردن کانتینر به بوکینگ

ایجاد بوکینگ و اضافه کردن کانتینر به بوکینگ

ثبت و مدیریت قرارداد مشتریان و اسناد مربوطه

ثبت و مدیریت قرارداد مشتریان و اسناد مربوطه

مدیریت ورود , خروج و موجودی کانتینر ها و محاسبه اتومات دموراژ

مدیریت ورود , خروج و موجودی کانتینر ها و محاسبه اتومات دموراژ

صدور بارنامه کشتیرانی و دریافت مانیفست

صدور بارنامه کشتیرانی و دریافت مانیفست

ثبت THC و هزینه عملیات تخلیه و ...........

ثبت THC و هزینه عملیات تخلیه و ………..

انجام عملیات تخلیه از کشتی , اخذ ترخیصیه , خروج از بندر , بازگشت کانتینر خالی

انجام عملیات تخلیه از کشتی , اخذ ترخیصیه , خروج از بندر , بازگشت کانتینر خالی

ثبت و بررسی انواع خسارت

ثبت و بررسی انواع خسارت

امکان گرفتن خروجی برای سازمان بنادر و گمرکی

امکان گرفتن خروجی برای سازمان بنادر و گمرکی

انتقال کلیه اسناد هزینه و درآمد به صورت خودکار به سیستم مالی

امکان کنترل حساب اشخاص اعم از تامین کنندگان و مشتریان

من تب شماره 3 هستم.برای تغییر من برروی دکمه کلیک کنید.
 • مدیریت فرآیند های حمل و نقل
 • اتوماسیون اداری
 • مدیریت مستندات
 • پرتال الکترونیک
 • مدیریت مالی
 • حسابداری
 • خزانه داری
 • ارزی
کنترل نقدینگی, مانده تنخواه, تشخیص ارزهای مختلف

کنترل نقدینگی، مانده تنخواه، تشخیص ارزهای مختلف

کنترل هزینه های حمل در تمامی سطوح

کنترل هزینه های حمل در تمامی سطوح

مدیریت ساده ی جریان نقدینگی شناسایی بهای تمام شده به صورت مرحله ای

مدیریت ساده ی جریان نقدینگی شناسایی بهای تمام شده به صورت مرحله ای

کنترل و مدیریت نمایندگی ها و هزینه یابی آن

کنترل و مدیریت نمایندگی ها و هزینه یابی آن

طبقه بندی حسابها تا 8سطح

طبقه بندی حسابها تا 8سطح

تعیین حقوق دسترسی به ازای هرحساب برای مشاهده ی کاربران مختلف

تعیین حقوق دسترسی به ازای هرحساب برای مشاهده ی کاربران مختلف

صدور اسناد در وضعیت های یادداشت,موقت,کنترل و قطعی و تهیه سند ماهانه

صدور اسناد در وضعیت های یادداشت,موقت,کنترل و قطعی و تهیه سند ماهانه

تعریف الگوی سند اتومات و شناسایی اسناد ارسالی از سایرسیستم ها

تعریف الگوی سند اتومات و شناسایی اسناد ارسالی از سایرسیستم ها

تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده به ازای هر کاربر

تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده به ازای هر کاربر

عملیات بستن حساب ها و افتتاحیه در سال بعد

عملیات بستن حساب ها و افتتاحیه در سال بعد

انالیز دفاتر و تراز های ازمایشی درسطوح مختلف

انالیز دفاتر و تراز های ازمایشی درسطوح مختلف

گزارشات دفتر روزنامه و دفترکل و تنظیم ستون هاو فرمت دفتر روزنامه و کل

گزارشات دفتر روزنامه و دفترکل و تنظیم ستون هاو فرمت دفتر روزنامه و کل

دریافت گزارش های لازم در مورد تجزیه ی سنی مطالبات

دریافت گزارش های لازم در مورد تجزیه ی سنی مطالبات

مرور حسابها درتمامی سطوح از کل به جز و جز به کل,بررسی گردش حساب ها و اسناد

مرور حسابها درتمامی سطوح از کل به جز و جز به کل,بررسی گردش حساب ها و اسناد

امکان ادغام اطلاعات سالهای مالی مختلف و تهیه انواع گزارش های مقایسه ای در گزارشات

امکان ادغام اطلاعات سالهای مالی مختلف و تهیه انواع گزارش های مقایسه ای در گزارشات

کلیه عملیات دریافت , پرداخت ,ضمانتنامه ها, تنخواه گردان و انتقالات بین منابع درون سازمانی به تفکیک شعب

کلیه عملیات دریافت , پرداخت ,ضمانتنامه ها, تنخواه گردان و انتقالات بین منابع درون سازمانی به تفکیک شعب

امکان ثبت کلیه اسناد دریافت و پرداخت با چندین طرف حساب و ارز مختلف و در یک عملیات

امکان ثبت کلیه اسناد دریافت و پرداخت با چندین طرف حساب و ارز مختلف و در یک عملیات

تنظیم صورت مغایرت بانکی براساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت گیری اتوماتیک

تنظیم صورت مغایرت بانکی براساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت گیری اتوماتیک

کنترل نقدینگی, مانده تنخواه, تشخیص ارزهای مختلف

کنترل نقدینگی, مانده تنخواه, تشخیص ارزهای مختلف

پشتیبانی از تمامی ارز ها و انتخاب ارز مرجع

پشتیبانی از تمامی ارز ها و انتخاب ارز مرجع

تقویم تغییرات نرخ ارز

تقویم تغییرات نرخ ارز

گزارش ساده و تحلیلی اسناد,دفاتر,تراز ها براساس ارز مرجع و تمامی ارز های مختلف

گزارش ساده و تحلیلی اسناد,دفاتر,تراز ها براساس ارز مرجع و تمامی ارز های مختلف

صدور سند تسعیر ارز

صدور سند تسعیر ارز

من تب شماره 3 هستم.برای تغییر من برروی دکمه کلیک کنید.
من تب شماره 3 هستم.برای تغییر من برروی دکمه کلیک کنید.
من تب شماره 3 هستم.برای تغییر من برروی دکمه کلیک کنید.
من تب شماره 3 هستم.برای تغییر من برروی دکمه کلیک کنید.
من تب شماره 3 هستم.برای تغییر من برروی دکمه کلیک کنید.

مدیریت: جناب آقای ابوالفضل امینیان-تلفن تماس: ۸۸۵۲۲۴۳۸ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۳۱۸۴۸۱

مدیریت: جناب آقای مهدی قربانی مهر -تلفن تماس: ۳۲۱۲۰۲۷۰ – ۰۳۱ -همراه : ۰۹۱۳۳۷۰۵۰۳۴

مدیریت: جناب آقای قربانی-همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۴۴۶۰

مدیریت: سرکار خانم منیره قائمی-تلفن تماس: ۳۲۳۱۲۵۶۹-۰۲۵ همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۹۶۴۲

مدیریت: سرکار خانم بریجانیان-تلفن تماس: ۶۵۳۶۱۳۶۷- ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۳۴۳۲۰۳۱

مدیریت: سرکار خانم زینب خوئی برکوک – تلفن تماس : ۲۶۱۴۱۵۲۳ – ۰۲۱ – ۲۶۱۴۱۵۶۴ – ۰۲۱ همراه : ۰۹۱۲۷۲۱۹۶۰۹

مدیریت: جناب آقای غلامعلی افشار – تلفن تماس: ۸۸۹۰۲۶۸۹ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۳۴۰۷۳۲۶

مدیریت: جناب آقای ابوالفضل امینیان – تلفن تماس: ۸۸۵۲۲۴۳۸ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۳۱۸۴۸۱

مدیریت: جناب آقای جواد تقی زاده اظهری – تلفن تماس: ۴۴۴۴۵۶۰۰- ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۵۷۳۱۹۹

مدیریت: جناب آقای وادی نژاد – تلفن تماس: ۴۴۴۸۵۴۸۱ – ۰۲۱ – همراه: ۰۹۹۰۱۹۱۸۶۱۸

چطور میتونیم کمکتون کنیم؟

توتال، جهت پاسخگویی به نیازهای آتی سازمانها، خدمات پشتیبانی خود را با بهره گیری از کارشناسان متخصص و کاربلد خود، در کوتاه ترین زمان به مشتریان عرضه داشته و جهت افزایش دایره انتخاب، خدمات خود را به شکل های مختلف ارائه میدهد.