تلفن فروش: 02188508345

مــــــــوبــــــــــایــــل:09120430113

طراحی رویه های مالی

دستیابی به این اهداف نیازمند تصمیم گیری سریع و هوشمندانه در تمام واحدهای سازمان است. مدیران سازمان نیاز به اطلاعات کلان و جامع از کسب و کار خود دارند ولی گاها” در دستیابی به اطلاعات دقیق، کارامد و قابل اتکا و تبدیل آن به دانش تصمیم ساز با چالش مواجهند. هدف توتال نگاهی متفاوت در عرصه سازمان است تا بتوان بازده و اثر بخشی عملیات را افزایش دهد. انواع خدمات توتال شامل موارد زیر می باشد:

  • طراحی کدینگ حسابداری ( تعیین سرفصل های حسابداری مربوط به ارایه خدمات کارفرما، اعم از کل، معین، تفضیلی و شرح هر یک از حساب های مرتبط.)
  • طراحی سیستم و فرم های مورد نیاز کارفرما که مبنای محاسبات و عملیات حسابداری می باشد.
  • تهیه ی دستورالعمل و آئین نامه های تنظیم و ثبت هر یک از فرم های طراحی شده.
  • همکاری در بازنگری نرم افزار حسابداری کارفرما و نهایی نمودن گزارش های سیستم حسابداری کارفرما.
  • آموزش نحوه ی شناسایی، طبقه بندی و ثبت های حسابداری مرتبط با سیستم طراحی شده به پرسنل معرفی شده ی کارفرما.

مدیریت: جناب آقای ابوالفضل امینیان-تلفن تماس: ۸۸۵۲۲۴۳۸ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۳۱۸۴۸۱

مدیریت: جناب آقای مهدی قربانی مهر -تلفن تماس: ۳۲۱۲۰۲۷۰ – ۰۳۱ -همراه : ۰۹۱۳۳۷۰۵۰۳۴

مدیریت: جناب آقای قربانی-همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۴۴۶۰

مدیریت: سرکار خانم منیره قائمی-تلفن تماس: ۳۲۳۱۲۵۶۹-۰۲۵ همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۹۶۴۲

مدیریت: سرکار خانم بریجانیان-تلفن تماس: ۶۵۳۶۱۳۶۷- ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۳۴۳۲۰۳۱

مدیریت: سرکار خانم زینب خوئی برکوک – تلفن تماس : ۲۶۱۴۱۵۲۳ – ۰۲۱ – ۲۶۱۴۱۵۶۴ – ۰۲۱ همراه : ۰۹۱۲۷۲۱۹۶۰۹

مدیریت: جناب آقای غلامعلی افشار – تلفن تماس: ۸۸۹۰۲۶۸۹ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۳۴۰۷۳۲۶

مدیریت: جناب آقای ابوالفضل امینیان – تلفن تماس: ۸۸۵۲۲۴۳۸ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۳۱۸۴۸۱

مدیریت: جناب آقای جواد تقی زاده اظهری – تلفن تماس: ۴۴۴۴۵۶۰۰- ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۵۷۳۱۹۹

مدیریت: جناب آقای وادی نژاد – تلفن تماس: ۴۴۴۸۵۴۸۱ – ۰۲۱ – همراه: ۰۹۹۰۱۹۱۸۶۱۸

چطور میتونیم کمکتون کنیم؟

توتال، جهت پاسخگویی به نیازهای آتی سازمانها، خدمات پشتیبانی خود را با بهره گیری از کارشناسان متخصص و کاربلد خود، در کوتاه ترین زمان به مشتریان عرضه داشته و جهت افزایش دایره انتخاب، خدمات خود را به شکل های مختلف ارائه میدهد.