تلفن فروش: 02188508345

مــــــــوبــــــــــایــــل:09120430113

فرآیند های کسب و کار

گام های اجرایی مدیریت فرآیندهای کسب وکار:

 • تدوین الزامات اجرای پروژه و چارت سازمانی پروژه
 • تدوین روش ها و الزامات خبرگان سازمان
 • تدوین گردش کار و فرمت فرآیندها و شاخص های فرآیندهای سازمان و شناسنامه فرآیند
 • تدوین استاندارد تهیه ی مدل های فرآیندی در سطح کسب و کار
 • تدوین استاندارد فرمت های شناسایی منابع اطلاعاتی (Information Resource )
 • تهیه ماتریس CRUD و شناسایی آیتمهای اطلاعاتی و مدل مفهومی داده
 • الزامات و استانداردهای مستندات مربوط به قوانین کسب و کار
 • الزامات و استانداردهای مستندات مربوط به فرم ها و گزارش ها
 • اجرای فرآیند
 • پایش و مانیتورینگ فرآیند سازمانی
 • تدوین بهبود فرآیند های سازمانی

مدیریت: جناب آقای ابوالفضل امینیان-تلفن تماس: ۸۸۵۲۲۴۳۸ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۳۱۸۴۸۱

مدیریت: جناب آقای مهدی قربانی مهر -تلفن تماس: ۳۲۱۲۰۲۷۰ – ۰۳۱ -همراه : ۰۹۱۳۳۷۰۵۰۳۴

مدیریت: جناب آقای قربانی-همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۴۴۶۰

مدیریت: سرکار خانم منیره قائمی-تلفن تماس: ۳۲۳۱۲۵۶۹-۰۲۵ همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۹۶۴۲

مدیریت: سرکار خانم بریجانیان-تلفن تماس: ۶۵۳۶۱۳۶۷- ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۳۴۳۲۰۳۱

مدیریت: سرکار خانم زینب خوئی برکوک – تلفن تماس : ۲۶۱۴۱۵۲۳ – ۰۲۱ – ۲۶۱۴۱۵۶۴ – ۰۲۱ همراه : ۰۹۱۲۷۲۱۹۶۰۹

مدیریت: جناب آقای غلامعلی افشار – تلفن تماس: ۸۸۹۰۲۶۸۹ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۳۴۰۷۳۲۶

مدیریت: جناب آقای ابوالفضل امینیان – تلفن تماس: ۸۸۵۲۲۴۳۸ – ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۳۱۸۴۸۱

مدیریت: جناب آقای جواد تقی زاده اظهری – تلفن تماس: ۴۴۴۴۵۶۰۰- ۰۲۱ همراه: ۰۹۱۲۴۵۷۳۱۹۹

مدیریت: جناب آقای وادی نژاد – تلفن تماس: ۴۴۴۸۵۴۸۱ – ۰۲۱ – همراه: ۰۹۹۰۱۹۱۸۶۱۸

چطور میتونیم کمکتون کنیم؟

توتال، جهت پاسخگویی به نیازهای آتی سازمانها، خدمات پشتیبانی خود را با بهره گیری از کارشناسان متخصص و کاربلد خود، در کوتاه ترین زمان به مشتریان عرضه داشته و جهت افزایش دایره انتخاب، خدمات خود را به شکل های مختلف ارائه میدهد.