آموزش در توتال آکادمی

توتال آکادمی از سال ۹۴ با هدف توانمند سازی و افزایش بهبود نیروی انسانی پا به عرصه کسب و کار کشور نهاده است. ضمن فراهم آوردن زمینه مناسب برای اجرای مدیریت هوشمند در فضای کسب و کار دنیا، با دعوت از مدرسین و محققین برجسته کشور زیر نظر سازمانهای کشور از جمله سازمان راهداری و جاده ای کشور، موسسه آموزشی اتاق بازرگانی ایران، موسسه تحقیق و توسعه خانه صنعت و معدن و موسسه آموزش های آزاد دانشگاه های کشور، شروع به فعالیت نموده است. در سال های فعالیت خود، در زمینه مباحث تخصصی مالی، مالیاتی، حمل و نقل بین المللی، کنترل پروژه و غیره بیش از ۲۰۰ دوره برگزار و تا کنون بیش از ۱۰۰۰۰ هزار نفر از خدمات آموزشی توتال آکادمی استفاده نموده اند.

برگزاری کارگاهها و دوره هــــــــــــــــــــــــــای

برگزاری کارگاه های تــــخــصــصـــــــــــــــــی

برگزاری همایشها و سمینارهای آموزشی

برگزاری دوره های خاص ویژه نمایندگان و پرسنل توتال

آموزش نرم افزارهای توتال

اهداف طرح آموزش: هدف از تهیه این طرح، روش و چگونگی آموزش در هر فاز از پرژوه پیاده سازی Total در مشتری، می باشد. اعتقاد بر این است که آموزش تاثیر مستقیم بر کاهش ریسک و هزینه پیاده سازی سیستم داشته و یکی از فعالیت های مهم مدیریت تغییرات می باشد.  طرح آموزشی شامل ۳ فاز تعیین استراتژی آموزش، تهیه مدارک آموزشی متناسب با نیاز سازمان و نهایتاً اجرا آموزش و اندازه گیری اثر بخشی آن می باشد.