مصاحبه روزنامه شهرآرا با آقای محمدپور مدیرعامل شرکت توتال 23آذر1400

مصاحبه روزنامه شهرآرا با آقای محمدپور مدیرعامل شرکت توتال 23آذر1400

اطلاع رسانی روزنامه شهرآرا : طرح توسعه شرکت توتال در خصوص مدیریت شرکتهای حمل و نقل بین المللی در آسیا

مصاحبه روزنامه شهرآرا مورخ سه شنبه 23 آذر ماه 1400 با آقای محمدپور مدیرعامل شرکت توتال

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


آخرین رویداد ها


دسته بندی رویدادها


آخرین مشتریان توتال

شرکت پیمان ترابر

شرکت پیمان ترابر

شرکت رعد سیر شرق

شرکت رعد سیر شرق

شرکت ستاره تابان مکران

شرکت ستاره تابان مکران